Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Wendbare organisatie en processen  

Come.Grow.Go.  

In 2017 introduceerden we de arbeidsmarktcampagne ‘Come.Grow.Go.’ om het aantrekken van een nieuwe generatie medewerkers te bevorderen. Het staat voor het binnenhalen van talentvolle mensen (‘Come’) die een waardevolle bijdrage leveren aan het Havenbedrijf Rotterdam en de Rotterdamse haven. Ze ontwikkelen zich het liefst in verschillende functies binnen onze organisatie (‘Grow’). 'Go' staat voor aan de slag gaan; Rotterdams, meteen in actie komen. Maar ‘Go’ staat ook voor je carrière voortzetten buiten het Havenbedrijf Rotterdam, binnen de haven of binnen de sector om vervolgens wellicht terug te keren. Hiertoe dient ‘Rotterdam Werkt’: een netwerk van gerenommeerde bedrijven in groot Rotterdam dat arbeidsmobiliteit gemakkelijker maakt.

In 2020 gaven we 1,9 miljoen euro uit aan training en ontwikkeling. Naast de mogelijkheid om individueel een ontwikkeltraject te starten, bieden we diverse andere programma’s aan, vaak in co-creatie met gerenommeerde instellingen. Afgelopen jaar lanceerden we een nieuw online leerplatform waar medewerkers toegang krijgen tot online trainingen, video's en artikelen.

Traineeprogramma 

In 2020 begonnen zeven trainees aan het traineeprogramma van vier periodes van een halfjaar op verschillende afdelingen. Daarnaast volgen de trainees samen een intensief ontwikkelingstraject. De eerste trainees (gestart in 2018) hebben het traineeprogramma afgerond en werken op uiteenlopende afdelingen van het Havenbedrijf Rotterdam. 

Lean/Agile

Op het gebied van digitalisering heeft het Havenbedrijf Rotterdam stappen gemaakt om meer integraal te sturen op ontwikkeling van producten en diensten voor onze klanten. We maken een overstap van denken in systeemoplossingen binnen een eigen afdeling naar integrale en samenhangende dienstverlening, met hergebruik van voorzieningen die al elders beschikbaar zijn. Lean/Agile werken en samenwerken is hierbij het uitgangspunt. De digitale teams krijgen veel mandaat om te bepalen hoe een oplossing eruit moet zien, en hoe ze deze oplossing kunnen ontwikkelen vanuit het streven om zoveel mogelijk klantwaarde en bedrijfswaarde te creëren. Hiermee willen we de slagvaardigheid van de organisatie vergroten.

Voor de interne bedrijfsvoering is een programma gestart met de naam Digital Operational Excellence (DOE). Met DOE standaardiseren en ondersteunen we de bedrijfsprocessen met passende standaardsoftware. 

Deel deze pagina: