Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Spoor

Het Havenbedrijf Rotterdam wil goederenstromen zoveel mogelijk via het spoor laten lopen om wegen te ontlasten en om een positieve bijdrage te leveren aan milieudoelen. Daarnaast ontsluit het spoor nieuwe markten voor Rotterdam en biedt het kansen om marktaandeel te winnen.

Spoorgoederenvervoer in het Rotterdamse havengebied ondervindt de laatste jaren veel hinder van onverwachte infrastoringen. Dit leidt tot economische schade voor de goederenvervoerders. Dat was aanleiding voor ProRail en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) om onafhankelijk onderzoek te laten doen naar de oorzaken van de storingen. De hoofdconclusie van het rapport is dat ProRail in de regio Randstad Zuid moeite heeft met spoorbeheer als er grote afwijkingen zijn van het reguliere proces. Een reeks bijzondere omstandigheden rondom de Havenspoorlijn heeft zo geleid tot een onderhoudsachterstand. ProRail wil op basis van de aanbevelingen uit het rapport niet alleen de huidige problemen oplossen, maar ook zorgen voor lange termijn oplossingen, zodat de prestaties op de spoorgoederenlijnen structureel verbeteren.

Maatregelenpakket Spoorgoederenvervoer

In 2017 nam de Spoorgoederentafel het initiatief tot het opstellen van een Masterplan Spoorgoederenvervoer. Het Havenbedrijf Rotterdam vervulde een voortrekkersrol bij de totstandkoming ervan en het hierop volgende Maatregelenpakket. Doel van het Maatregelenpakket is de groei van het spoorgoederenvervoer mogelijk te maken en te faciliteren. In 2020 zette het Havenbedrijf Rotterdam zich als trekker van het cluster havenefficiency in voor verdere digitalisering van het spoorproces. 

Joint Declaration of Intent met Duitsland verder uitgewerkt

In april 2019 tekenden Nederland en Duitsland een intentieverklaring met als doel samen het spoorgoederenproduct te stimuleren. In 2020 droegen wij aan twee projecten bij: ‘Economic Impact of 740m long trains’, waarin de aantrekkelijkheid voor langere treinen onderzocht werd, en ‘Rail as contingency modality for barge during low water periods of the Rhine’, waarin de trein als alternatief bij laagwater wordt onderzocht.

In 2020 zagen we vooral hogere frequenties van bestaande shuttleverbindingen en de komst van nieuwe shuttles. De shuttles op onder andere Basel/Wolfurt en Wenen intensiveerden, ondanks de COVID-19-crisis. Nieuw was het Westport concept van DB Cargo en Transfracht. In dit concept worden dagelijkse verbindingen aangeboden naar verschillende Zuid-Duitse steden. Hierbij wordt lading van Antwerpen en Rotterdam gecombineerd, met Kijfhoek als uitsorteerlocatie.

PortShuttle

Het Havenbedrijf Rotterdam is eigenaar van PortShuttle. Dit is de spooroplossing voor uitwisseling van containers tussen terminals in de haven van Rotterdam. Daarmee bieden we een alternatief voor transport over de weg. Naast fysieke omlopen die het Rail Service Center (RSC) met de Maasvlakte verbinden, biedt PortShuttle ook een virtueel model aan. Met PortShuttle kunnen railoperators, logistieke dienstverleners en rederijen ladingstromen consolideren en de logistiek binnen Rotterdam optimaliseren.

Derde spoor

De Betuweroute is een onmisbare spoorlijn voor de verbinding met het Duitse achterland en verder. Uitbreiding met een derde spoor van het Duitse deel tussen Emmerich en Oberhausen is echter nog niet af. In 2020 is de vierde van de 12 benodigde bouwvergunningen afgegeven. Bouwwerkzaamheden op deze vier delen van het traject zijn in volle gang. Deze werkzaamheden, die vanwege de aanleg van het derde spoor plaatsvinden, leiden tot omleidingen van het verkeer. Dit betekent een grote druk op het bestaande Nederlandse spoornet, waar het op sommige plekken kan gaan knellen. We vragen op verschillende bestuurlijke niveaus aandacht voor deze problematiek. Als het Duitse deel klaar is, betekent dat voor onze klanten een belangrijke verbetering van deze internationale goederencorridor.

Deel deze pagina: