Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Commerciële digitale strategie

Met de commerciële digitale strategie willen we de concurrentiepositie van de Rotterdamse haven verbeteren door (inter)nationale samenwerking en een duidelijke blik op toekomstige ontwikkelingen.

PortForward

Onze praktische digitale oplossingen zijn wereldwijd onder het overkoepelende merk PortForward beschikbaar voor havenautoriteiten. De oplossingen stimuleren samenwerking en afstemming tussen alle havengebruikers, waardoor overslag sneller kan worden afgehandeld. Daarmee leveren we een bijdrage aan het tot stand komen van een wereldwijd netwerk van ‘smart connected ports’.

Daarnaast biedt PortForward digitale oplossingen voor verladers, expediteurs en handelaren. De oplossingen vergroten hun inzicht in en controle over de logistieke keten.

Doelen

De commerciële digitale strategie heeft drie doelen:

  • De kern versterken: Door middel van partnerships en een portfolio aan applicaties optimaliseren we port calls, infra port logistics en port-hinterland logistics.

  • Ons bereik verbreden: Door het aangaan van samenwerkingen en datastandaardisatie worden de ketens van en naar Rotterdam versterkt.

  • Ons aandeel vergroten: Dit doen we door (samen met partners) nieuwe technologie te adopteren en zo koploper te zijn én door relaties aan te gaan met platformen die lading sturen en voor toegevoegde waarde voor Rotterdam zorgen. 

Digitale applicaties

Het Havenbedrijf Rotterdam biedt verschillende online applicaties aan die gedurende het hele supplychain proces informatie kunnen verschaffen aan verschillende partijen.

PortXchange 

PortXchange is een applicatie waarmee rederijen, agenten, terminals en andere dienstverleners alle activiteiten tijdens een port call optimaal kunnen plannen, uitvoeren en monitoren op basis van gestandaardiseerde data-uitwisseling. Dit resulteert in verbeterde voorspelbaarheid, besparing in wachttijden, lagere kosten en lagere CO2-uitstoot.

Na succesvolle pilots is PortXchange wereldwijd beschikbaar. In de havens van Felixstowe, Moerdijk, Algeciras en Houston wordt de slimme tool gebruikt, net als door Maersk, ONE, Shell en Inchcape.
Inspelend op COVID-19 is samen met het agentschap Inchcape de Stay Healthy campagne gevoerd om port communities te ondersteunen in het werken vanuit huis.

Havenbedrijf Rotterdam KPI digitalisering. PortXchange

Navigate 

In Navigate zijn deepsea- en shortseaverbindingen met honderden havens wereldwijd en de rail- en bargeverbindingen tussen Rotterdam en ruim 150 Europese inland terminals opgenomen. Daarnaast biedt Navigate een empty depot tool en een Rotterdamse bedrijvengids. Dit stelt verladers en expediteurs in staat de meest efficiënte en duurzame vervoersopties te kiezen voor containers die ze willen verschepen.

In 2020 lanceerden we een verbeterde versie, waarin we onder andere gebruikmaken van data die operators beschikbaar stellen. Inmiddels zijn er meer dan 70 zee- en achterland operators die rechtstreeks hun vaar-, spoor- of binnenvaartschemas aanleveren. Maandelijks weten meer dan 2.000 gebruikers het platform te vinden om reizen van, naar en via de haven van Rotterdam te plannen of om zich te oriënteren.

Routescanner

Waar Navigate de routeplanner is via Rotterdam, is Routescanner een onafhankelijke platform dat alle routes laat zien, ook via andere havens. Via dit platform worden alle reisschema's van deepsea, shortsea, binnenvaart en spoor wereldwijd inzichtelijk gemaakt.

Nextlogic 

In samenwerking met Portbase biedt Nextlogic een integrale planning voor de afhandeling van de containerbinnenvaart in de Rotterdamse haven. Dit leidt tot een optimale inzet van de assets van deepsea terminals, empty depots en barge operators en maakt het binnenvaartproduct efficiënt en betrouwbaar voor verladers en expediteurs. Nextlogic is in 2020 uitgebreid getest.

Nextlogic: ketenoptimalisatie containerbinnenvaart 

Nextlogic moet voor de afhandeling van binnenvaartschepen bij overslaglocaties in Rotterdam de dagelijkse planning gaan leveren. Het resultaat: ketenoptimalisatie voor de containerbinnenvaart. Dat is een uitdaging, want dit vraagt van de betrokken ketenpartijen dat ze een beetje van hun autonomie uit handen geven. Nextlogic bewijst zich binnenkort in de praktijk. Cok Vinke (Contargo), Jan Overdevest (Waalhaven Group) en Francois Bello (Hutchison Ports ECT Rotterdam) vertellen over hun ervaringen en verwachtingen.

Cok Vinke is vanaf het begin bij de ontwikkeling van Nextlogic betrokken. ‘Ik ben van meet af aan gecharmeerd geweest van een centraal platform voor alle data. Alle partijen krijgen straks de beschikking over dezelfde informatie.’ Jan Overdevest legt de nadruk op de doelstelling van Nextlogic. ‘De doelstelling van het hele proces is de doorlooptijd van binnenvaartschepen te verbeteren, net als de betrouwbaarheid. Wij merken dat het laatste belangrijker is dan de prijs. Zodra je betrouwbaarheid kunt bieden, komen klanten terug of blijven ze.’ Francois Bello benadrukt dat vooral twee componenten belangrijk zijn bij de oplevering. ‘Dat zijn de los-laad-lijst-functionaliteit en de integrale planning. We moeten nu de puntjes op de i zetten. Veel partijen werken samen om tot een oplossing te komen in het belang van het collectief. Dan moet eenieder bereid zijn om over zijn schaduw heen te stappen en te erkennen dat je er op de langere termijn bij gebaat bent dat je een stukje van je autonomie opgeeft.’

Zijn alle knelpunten straks opgelost? 

Cok Vinke verwacht veel van de nieuwe planningstool, maar beseft ook dat niet alle knelpunten straks zijn opgelost. ‘Dat hangt bijvoorbeeld ook sterk af van de beschikbare capaciteit. De oplossing zou eigenlijk nog breder moeten liggen, vooral omdat we in Rotterdam alleen invloed hebben op de gang van zaken in onze haven. We moeten niet vergeten dat we een schakel zijn in de wereldhandel en dat we op die schaal met veel meer stakeholders te maken hebben die invloed uitoefenen op hoe de overslag in de Rotterdamse haven verloopt. Ik verwacht learning bij doing. Als iedereen ziet dat de systematiek werkt, dan zal het enthousiasme groeien, net als het aantal deelnemers.’ Jan Overdevest is ook enthousiast, maar maakt net als Cok Vinke een voorbehoud. ‘We verwachten allemaal dat we door Nextlogic efficiënter kunnen werken en ik vind ook dat we daar van uit moeten gaan. We moeten echter rekening blijven houden met omstandigheden die we niet altijd in de hand hebben. Wat gebeurt er bijvoorbeeld als er om wat voor reden dan ook een terminal uitvalt?’ Francois Bello herkent dat er zich altijd onverwachte situaties kunnen voordoen. ‘Als alle deelnemers bereid zijn om gezamenlijk de zaken waar we tegen aan lopen op te lossen, ben ik ervan overtuigd dat het gaat werken. Bovendien heeft de centrale planning van Nextlogic de mogelijkheid om direct te reageren op mogelijke verstoringen.’ 

Welke rol moet het Havenbedrijf Rotterdam spelen bij de ketenoptimalisatie van de containerbinnenvaart?

‘Ik ben blij dat het Havenbedrijf Rotterdam het tot zijn taak rekent om dit soort projecten te faciliteren’, aldus Cok Vinke. ‘De noodzaak is er natuurlijk ook. We moeten met elkaar iets doen om onze haven aantrekkelijk te houden. Ik vind het bijzonder dat het Havenbedrijf Rotterdam in Nextlogic is blijven geloven. We doorlopen toch een lastig traject met veel verschillende spelers en belangen.’ Jan Overdevest vindt het Havenbedrijf Rotterdam bij uitstek de partij om eerste aanzetten te geven. ‘Ze kunnen een verbinder en katalysator zijn. Dat blijkt ook in dit project. Als het straks soepel loopt, gaat de haven ook meer schepen aantrekken. Alle partijen kunnen er aan verdienen. Het is nu zaak dat de markt er een succes van maakt.’ Francois Bello deelt een compliment uit. ’Het project is een paar keer vastgelopen. Het Havenbedrijf Rotterdam stapte dan in en trok het geheel weer vlot. Zij kan haar neutrale rol benutten om partijen bij elkaar te brengen en heeft de mogelijkheid om voor de haven belangrijke projecten aan te jagen en financieel mogelijk te maken. Nextlogic mag wat mij betreft nu op korte termijn op gang komen.’

Cargo Tracker 

Cargo Tracker is de opvolger van Boxinsider, een track & trace dienstverlening voor containers die we in 2019 ontwikkelden. Sinds 2020 biedt Portbase deze tool aan. De nieuwe service stelt betrokken partijen in staat om op de hoogte te blijven van lading die zij behandelen of waarvan zij ontvanger zijn. 

Portinsider 

Portinsider is een platform waarop informatie voor alle partijen in de haven bijeenkomt. Zo is er informatie beschikbaar over track-en-trace, inklaringen en havengelden voor verladers. Terminals en havenmeesters kunnen ook inzicht krijgen in IMO- en EU-regulaties en ladingaangiftes, waaronder gevaarlijke goederen. Eind 2020 sloten we een contract met een externe partij. 

Deel deze pagina: