Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Ideevorming 

SmartPort

Het Havenbedrijf Rotterdam is samen met Deltalinqs, de gemeente Rotterdam, Erasmus Universiteit, TU Delft, TNO, MARIN en Deltares partner van SmartPort. Dit is een neutraal kennisplatform dat de vorming van allianties stimuleert, wetenschappelijk innovatief onderzoek organiseert en financiert en kennis openbaar deelt, met als doel het versnellen van de transitie naar een toekomstbestendige haven.

IT Campus Rotterdam 

IT Campus Rotterdam is een publiek-private samenwerking waarin bedrijven, onderwijsinstellingen en overheidsinstellingen samenwerken voor meer en beter IT-talent voor Rotterdam. In oktober 2020 zette IT Campus Rotterdam in samenwerking met IBM het eerste P-TECH onderwijsmodel in Nederland op: een innovatie-onderwijsprogramma waarin bedrijfsleven, onderwijs en (semi)overheid nauw samenwerken om jongeren te helpen met het behalen van een relevant vmbo-diploma op het gebied van innovatieve technologie.

Deel deze pagina: