Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Versnelling 

PortXL

PortXL helpt als acceleratieprogramma in de haven van Rotterdam start-ups en scale-ups uit de hele wereld hun innovaties te versnellen. Elk jaar wordt aan maximaal 25 start- en scale-ups een exclusief 100-dagenprogramma aangeboden, waarbij deelnemers toegang krijgen tot een netwerk van mentoren, investeerders, maritieme- en corporate bedrijven en sponsors.

Havenbedrijf Rotterdam vijf jaar PortXL
Bron: PortXL

In 2020 vond de vijfde editie plaats. Dit programma zou fysiek plaatsvinden, maar PortXL schakelde snel om naar een digitaal programma. In juni presenteerden 22 start-ups en scale-ups hun voortgang en eindresultaten tijdens de Shake-up, die dit jaar in digitale vorm plaatsvond.

Volgens PortXL waren er eind juni al twintig contracten getekend met PortXL corporate partners en andere bedrijven. Het Havenbedrijf Rotterdam tekende samenwerkingsovereenkomsten met twee veelbelovende initiatieven:

  • T-Mining

    In juli 2020 startte in de Rotterdamse haven een proef met containerafhandeling zonder de in deze vorm van transport zeer gangbare pincode. De drie maanden durende test betrof een nieuwe applicatie van T-Mining die gebruikmaakt van blockchain-technologie, de zogenaamde Secure Container Release. Deze applicatie vervangt de pincode door een minder fraudegevoelig digitaal signaal, die de containerafhandeling niet alleen efficiënter, maar ook veiliger moet maken. Het Havenbedrijf Rotterdam acteerde als actief sparringpartner en coördinator in de opstart van de pilot.

  • InnoTractor

    Innotractor maakt met behulp van IoT- en blockchain-technologie de ladingsstromen via de haven van Rotterdam inzichtelijk voor gebruikers die daarvoor toestemming hebben gekregen van de dataleverancier. Deze toestemming wordt vastgelegd in zogenoemde smart contracts die in een ledger systeem worden beheerd. Het systeem controleert op de juiste vorm van datadeling tussen partijen en grijpt in wanneer een afwijking van het smart contract wordt gesignaleerd. Op deze wijze wordt een veilige vorm van datadeling gecreëerd. Met de gedeelde data kunnen gebruikers relevante markt- en trendinformatie verzamelen op basis waarvan zij gerichte beslissingen kunnen nemen.

Bovendien werd tijdens de Shake-up door wethouder Barbara Kathmann (in Rotterdam onder andere verantwoordelijk voor de portefeuille economie) en PortXL directeur Carolien Vat-Sandee een plan gepresenteerd om de innovatiekracht van het Rotterdamse havengebied hoog te houden, juist in tijden van corona, met het programma 'MATCH by PortXL'.

Het programma is een uniek open innovatieprogramma waarbij elk bedrijf uit de haven één of meerdere innovatie-uitdagingen kan inbrengen. PortXL gaat vervolgens wereldwijd op zoek naar start-ups die met mogelijke oplossingen komen en brengt deze in contact met het bedrijf. Met ‘innovatie stimuleringsbudgetten’ kunnen pilots financieel worden ondersteund. 

Floating Lab

Floating Lab werkt samen met partijen uit de markt aan smart shipping en testsensoren, algoritmen en apparatuur op het testvaartuig RPA3. Doel is het opbouwen van een kennisnetwerk rondom smart shipping. Zo bereiden we de haven voor op de ontvangst van autonoom varende schepen.

Buccaneer Delft

Buccaneer Delft is een incubatieprogramma voor scale-up technologiebedrijven die opereren in de energie- en offshore-industrie. Buccaneer Delft brengt kennis van innovatieve technologieën en een relevant netwerk bijeen, met als doel de energietransitie en innovatie in de offshore te versnellen. 

Deel deze pagina: