Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Personalia Algemene directie

Drs. A.S. (Allard) Castelein

Allard Castelein is President-Directeur van het Havenbedrijf Rotterdam (CEO). De commerciële afdelingen en een aantal stafafdelingen leggen verantwoording af aan de President-Directeur.

Geboortejaar: 1958

Nationaliteit: Nederlandse

Benoemd: President-Directeur (CEO) per 01-01-2014

Einde huidig termijn: 31-12-2021

Voorgaande functie

Vice-President Environment Royal Dutch Shell

Nevenfuncties

 • Voorzitter Raad van Bestuur Ronald McDonald Huis Sophia Rotterdam

 • Vice chairman en lid Raad van Commissarissen van verschillende entiteiten binnen Port of Sohar

 • Lid Dagelijks Bestuur VNO-NCW

 • Lid Economic Board Zuid-Holland

 • Lid Raad van Commissarissen Renewi plc.

 • Lid Raad van Toezicht Internationale Architectuur Biennale Rotterdam (IABR)

 • Lid Raad van Toezicht Isala klinieken

 • Lid Raad van Toezicht Rotterdam Partners

Drs. V.D.I.V. (Vivienne) de Leeuw

Vivienne de Leeuw is directeur Financiën & Informatievoorziening (CFO) en is verantwoordelijk voor financiën, financieringen, inkoop, facilities, innovatie en informatievoorziening.

Geboortejaar: 1975

Nationaliteit: Nederlandse

Benoemd: Directeur Financiën & Informatievoorziening (CFO) per 01-07-2019

Einde huidig termijn: 30-06-2023

Voorgaande functie

Chief Financial Officer RTL Nederland

Nevenfuncties

 • Voorzitter Stichtingsbestuur PortXL (per 21-02-2020)

 • Voorzitter Raad van Commissarissen Portbase (per 01-09-2020)

 • Voorzitter Bestuur Smartport (per 01-09-2020)

Ir. B. (Boudewijn) Siemons

Boudewijn Siemons is per 1 oktober 2020 directeur Infrastructuur & Maritieme Zaken (COO) bij het Havenbedrijf Rotterdam. De afdelingen die verantwoordelijk zijn voor uitbreiding en onderhoud van het haven- en industriecomplex en de Divisie Havenmeester leggen verantwoording af aan de COO.

Geboortejaar: 1964

Nationaliteit: Nederlandse

Benoemd: Directeur Infrastructuur & Maritieme Zaken (COO) per 01-10-2020

Einde huidig termijn: 30-09-2024

Voorgaande functie

President Vopak Americas

Nevenfuncties

 • Lid Bestuur Next Generation Infrastructures (NGinfra) (per 01-10-2020)

 • Lid Bestuur Nederland Maritiem Land (NML) (per 01-11-2020)

 • Lid Raad van Advies Deltaport Donatiefonds (per 01-12-2020)

Ing. R. (Ronald) Paul

Ronald Paul was directeur Infrastructuur & Maritieme Zaken (COO) bij het Havenbedrijf Rotterdam. De termijn van Ronald Paul als bestuurder eindigde op 31 augustus 2020. Per 1 oktober 2020 is hij opgevolgd door Boudewijn Siemons.

Geboortejaar: 1960

Nationaliteit: Nederlandse

Benoemd: Directeur Infrastructuur & Maritieme Zaken (COO) per 01-09-2012

Einde huidig termijn: 31-08-2020

Voorgaande functie

Directeur Projectorganisatie Maasvlakte 2 Havenbedrijf Rotterdam N.V.

Nevenfuncties

 • Voorzitter Bestuur Next Generation Infrastructures (NGinfra) (tot 07-02-2020)

 • Voorzitter Branche Organisatie Zeehavens (BOZ) (tot 01-09-2020)

 • Voorzitter Raad van Commissarissen Portbase (tot 01-09-2020)

 • Lid Bestuur Nederland Distributie Land (NDL) (tot 01-09-2020)

 • Lid Bestuur Nederland Maritiem Land (NML) (tot 01-09-2020)

 • Lid Bestuur Next Generation Infrastructures (NGinfra) (tot 01-09-2020)

 • Lid Bestuur Topsector Logistiek (tot 01-09-2020)

 • Lid Bestuur TKI/DINALOG

 • Lid Strategische Adviesraad TNO, Traffic & Transport

Deel deze pagina: