Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

6. Voorzieningen

 

Voorziening personeels- regelingen

Voorziening voor toekomstige bodemsanering

Totaal

31 december 2019

20.376

39.350

59.726

Dotaties

1.996

336

2.332

Onttrekkingen

-4.851

-1.507

-6.358

Toerekening rente

595

723

1.318

31 december 2020

18.116

38.902

57.018

(Bedragen x € 1.000)

   

Voorziening personeelsregelingen

De voorziening personeelsregelingen heeft betrekking op verplichtingen aan (voormalig) personeel in het kader van vervroegde uittreding, toekomstige bijdragen in ziektekostenpremies na pensionering en jubileumuitkeringen.

Voorziening personeelsregelingen

31 december 2020

31 december 2019

Vervroegde uittreding

14.318

16.397

Ziektekostenpremies na pensionering

1.010

1.203

Overige uitgestelde beloningen

2.788

2.776

TOTAAL

18.116

20.376

(Bedragen x € 1.000)

  

Van de voorziening personeelsregelingen heeft 3,6 miljoen euro betrekking op een looptijd korter dan 1 jaar. Het resterende deel is langlopend.

Deel deze pagina: