Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

11. Som der bedrijfsopbrengsten

 

2020

2019

Zeehavengeld

282.086

290.188

Binnenhavengeld

14.808

14.148

Inkomsten uit contracten

418.065

365.538

Totaal netto-omzet

714.959

669.874

   

Overige bedrijfsopbrengsten

38.296

36.700

TOTAAL

753.255

706.574

(Bedragen x € 1.000)

  

De inkomsten uit zeehavengeld zijn ten opzichte van 2019 gedaald door een afname in de overslag van circa 6,9%. Deze daling wordt gedempt door een stijging in de tarieven en een afname van de verstrekte kortingen. De inkomsten uit contracten (onder andere huur, erfpacht en kadegelden) zijn gestegen doordat in 2020 met terugwerkende kracht nagekomen opbrengsten zijn verantwoord inzake prijsherzieningen.

De overige bedrijfsopbrengsten bestaan met name uit: opbrengsten voor het gebruik van boeien, palen en openbare kades, opbrengsten uit zandverkoop, baggerwerkzaamheden voor derden, slibopslag voor derden en de ontvangen bijdrage voor het Verkeersbegeleidend Systeem.

De bedrijfsopbrengsten hebben volledig betrekking op Nederland.

Deel deze pagina: