Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

13. Overige bedrijfslasten

 

2020

2019

Exploitatielasten

147.105

154.008

Overige bedrijfskosten

12.399

2.481

TOTAAL

159.504

156.489

(Bedragen x € 1.000)

  

In de post exploitatielasten zijn de reguliere lasten ten behoeve van scheepvaartbegeleiding, ontwikkeling, beheer en onderhoud van haveninfrastructuur, beheer van informatiesystemen, informatie- en communicatietechnologie, acquisitie- en accountmanagement en interne bedrijfsvoering opgenomen.

De overige bedrijfskosten zijn eenmalige of incidentele kosten en deze bestaan in 2020 voornamelijk uit exploitatiekosten gerelateerd aan projecten, bestrijding duizendknoop plant en schadekosten op activa.

Deel deze pagina: