Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

25. Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum geweest die nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum dan wel van belang zijn voor de oordeelsvorming van de gebruikers van de jaarrekening.

Het Havenbedrijf Rotterdam N.V.

18 februari 2021

Algemene Directie

 

Raad van Commissarissen

   

Drs. A.S. Castelein

 

M.H. Maes

   
   

Drs. V.D.I.V. de Leeuw

 

Drs. R. Frohn

   
   

Ir. B. Siemons

 

Drs. W.F. van Benten

   
   
  

Mr. L.M. Sondag

   
   
  

Ir. N.G. Dalstra

Deel deze pagina: