Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Verkort kasstroomoverzicht eerste halfjaar 2023

(bedragen x € 1.000)

 

HY1 2023

 

HY1 2022

       

Bedrijfsresultaat

  

184.788

  

203.470

       

Afschrijvingen en mutaties in voorzieningen e.d.

 

95.686

  

83.675

 

Mutaties in werkkapitaal

 

-65.203

  

-36.433

 
       

Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten

  

215.271

  

250.712

       

Ontvangen en betaalde interest

 

-8.404

  

-6.164

 

Betaalde vennootschapsbelasting

 

-41.934

  

-30.877

 
       

Kasstroom uit operationele activiteiten

  

164.933

  

213.671

       

Investeringskasstroom bruto

 

-125.493

  

-106.083

 

Subsidies en overige mutaties

 

18.627

  

5.709

 

Desinvesteringen

 

94

  

614

 
       

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

  

-106.772

  

-99.760

       

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

  

-87.467

  

-227.860

       

Saldo kasstroom

  

-29.306

  

-113.949

       

Saldo geldmiddelen per 1 januari

  

177.819

  

291.179

Saldo geldmiddelen per 30 juni

  

148.513

  

177.230

       

Mutatie geldmiddelen

  

-29.306

  

-113.949