Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

1.1 Mijlpalen 2023

Porthos gaat door

Porthos heeft de definitieve investeringsbeslissing genomen. In 2024 start in Rotterdam de bouw van het eerste grote systeem voor CO2-transport en -opslag in Nederland. Porthos slaat CO2 op van bedrijven uit de Rotterdamse haven in lege gasvelden onder de Noordzeebodem. De Raad van State oordeelde dat het inpassingsplan en de omgevingsvergunningen voor Porthos in stand kunnen blijven. Dankzij Porthos kan de industrie verder bijdragen aan de klimaatdoelstellingen. 

Walstroomvoorziening voor Boskalis in Waalhaven

Sinds 14 november 2023 beschikt Boskalis over een grootschalige walstroomvoorziening op zijn locatie in de Waalhaven in Rotterdam. Boskalis neemt groene walstroom af van Rotterdam Shore Power (een joint venture van Eneco en het Havenbedrijf Rotterdam) die eigenaar is van de walstroominstallatie. Boskalis realiseerde de netaansluiting in eigen beheer.

Aanleg nieuw terrein op Maasvlakte

Op 19 juni tekende het Havenbedrijf Rotterdam een contract met Boskalis voor de aanleg van circa 40 hectare nieuw terrein in de noordwesthoek van de Prinses Alexiahaven. We spelen hiermee in op de stijgende vraag naar terreinen in het havengebied voor de energietransitie.

Uitbreiding in containercapaciteit verstevigt positie Rotterdam

Containerterminal RWG breidt haar terminal in de Prinses Amaliahaven uit met circa 45 hectare en 920 meter kademuur. APMT kiest voor een uitbreiding van 47,5 hectare en één kilometer kademuur. Dit leidt op termijn tot een potentiële toename van zo’n 4 miljoen TEU (standaardmaat voor containers).

Campagne 'werken in de Rotterdamse haven' gestart

Op 28 augustus 2023 startte de nieuwe campagne voor het platform werkeninderotterdamsehaven.nl. Met als uitgangspunt ‘Iedereen kan werken in de Rotterdamse haven’ promoot de campagne de veelzijdigheid aan banen en werkgevers in de haven en werkt daarmee aan de aansluiting op de arbeidsmarkt. 

Havenbedrijf Rotterdam opent boomkwekerij in haven

Het Havenbedrijf Rotterdam is begonnen met het kweken van bomen voor eigen gebruik. Op 15 maart 2023 zijn er circa 500 bomen op de Rhoonsedijk geplant. De kwekerij zorgt voor vergroening, het biedt meer ruimte voor vogels en insecten en we gebruiken de bomen voor inrichting van nieuwe locaties.

Ingebruikname Container Exchange Route

Na een lang voortraject is eind 2023 de Container Exchange Route (CER) op de Maasvlakte in gebruik genomen. Het 17 kilometer lange gesloten wegennetwerk verbindt verschillende grote terminals en de Rijksinspectieterminal van de Douane. De partijen zullen nauw samenwerken en informatie uitwisselen. De gesloten transportroute helpt ook om drugshandel en ondermijnende criminaliteit in de Rotterdamse haven te verminderen.

Handelsplatform van Rotterdamse scale-up Distro-Energy gelanceerd

In juni is het handelsplatform van Distro Energy, een scale-up van Havenbedrijf Rotterdam, gelanceerd. Distro Energy ontwikkelde een intelligent en volledig geautomatiseerd handelsplatform, waarmee lokale bedrijven zelf opgewekte energie onderling kunnen verhandelen en het verbruik hiervan kunnen optimaliseren.