Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Risicobeheersing

Voor de identificatie, beheersing en rapportage van risico’s hanteert Havenbedrijf Rotterdam een risicobeheersing- en controlsysteem. Het systeem is gebaseerd op de internationaal geaccepteerde standaarden van de Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) en staat beschreven in het jaarverslag 2022. De belangrijkste risico’s zijn als onderdeel van het strategisch planningsproces begin 2023 geactualiseerd. Als gevolg hiervan is:

  • ‘Afnemend draagvlak haven’ toegevoegd aan ons top risicolandschap;

  • het top risico ‘Compliance (corruptie) issues buitenlandse deelneming’ breder getrokken naar ‘corruptie en mensenrechten issues buitenlandse en inkoop activiteiten’

Verder is ‘Ontbreken voldoende rendabele waarde proposities/ruimte verduurzaming, digitalisering’ uit onze lijst van top risico’s. Aandacht hiervoor is geborgd via interne governance. Daarnaast krijgt stikstof (als onderdeel van voldoende milieugebruiksruimte) expliciet aandacht als apart top risico in ons risicolandschap.

Het speelveld van het Havenbedrijf Rotterdam is complex en dynamisch. Naar verwachting zal dit zo blijven, onder meer vanwege geopolitieke ontwikkelingen, sancties, blijvend toenemende wet- en regelgeving en afnemend draagvlak voor de haven. We monitoren de ontwikkelingen en anticiperen waar mogelijk.