Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

1.2 In het kort

2022 in cijfers

Veiligheid

major incident (2021: 0)

In 2022 kapseisde er een binnenvaartschip in onze haven met één dodelijk ongeval als gevolg.

Energietransitie

23,5 Mton

CO2-uitstoot (2020: 22,4 mton)

De CO2-emissies in de haven stegen voor het eerst sinds 2016, met name door de twee kolencentrales op de Maasvlakte. In 2021 lag de uitstoot ongeveer 1 Mton hoger dan in 2020, een stijging van 4,9% (Bron: EU transaction log). Ten opzichte van 1990 lag de uitstoot in 2021 2,9 Mton hoger. Cijfers lopen een jaar achter.

Werkgelegenheid

183.004

banen (2020: 174.057)

De zeehavenregio Rotterdam-Rijnmond bood in 2021 (cijfer loopt één jaar achter) direct en indirect werk aan 183.004 mensen (Bron: Havenmonitor 2022).

Toegevoegde waarde

2,8%

van het bruto binnenlands product (2020: 3,0%)

De toegevoegde waarde van de zeehavenregio Rotterdam-Rijnmond bedroeg in 2021 (laatst bekende cijfer) 24,4 miljard euro (Bron: Havenmonitor 2022).

Goederenoverslag

467,4

miljoen ton (2021: 468,7 ton)

In 2022 was onze overslag 0,3% lager dan in 2021. Onderling waren er grote verschillen, vooral als gevolg van de oorlog in Oekraïne, de sancties tegen Rusland en de veranderingen in de mondiale energiestromen.

Omzet

825,7

miljoen euro (2021: 772,7)

In 2022 nam onze omzet toe met 6,9% ten opzichte van 2021. 

Bruto investeringen

257,0

miljoen euro ( 2021: 226,3)

De belangrijkste investeringen in 2022 waren de aanleg van kademuren in de Amaliahaven (79,3 miljoen euro) en de landaanwinning op Maasvlakte 2 (24,8 miljoen euro).

Ondernemende en slagvaardige organisatie

24

employee Net Promotor Score (eNPS)

Sinds 2022 meten we de eNPS (hoe waarschijnlijk is het dat je als werknemer het Havenbedrijf Rotterdam zou aanbevelen als werkgever aan anderen). Onze score van 24 is een goede score, landelijk ligt het cijfer op 12. Een heel groot deel van onze mensen is trots om voor het Havenbedrijf Rotterdam te werken. 

Deel deze pagina: