Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Internationale havensamenwerking

Het Rotterdamse haven- en industriecomplex geniet een (inter)nationale reputatie. Het Havenbedrijf Rotterdam zet de aanwezige kennis en kunde internationaal in om deze reputatie verder te versterken, bedrijven aan te trekken, advies te geven aan strategische partijen en om met deelnemingen ons internationale netwerk te verstevigen. 

Sohar Port and Freezone, Oman 

Sohar Port and Freezone is een 50-50 joint venture tussen het Havenbedrijf Rotterdam en de Omaanse overheid. Sohar Port and Freezone ontwikkelt en beheert de haven van Sohar.

De haven kende in 2022 een record overslag van 77 miljoen ton (11,3%) ten opzichte van 2021. Sohar Port and Freezone breidde in 2022 uit met 67 hectare aan nieuwe activiteiten, waaronder de uitbreiding van de lokale terminal van Steinweg (+29 ha.).

Naast uitbreiding van het havencomplex zijn energietransitie en digitalisering essentiële speerpunten voor toekomstige ontwikkeling. Sohar Port and Freezone heeft actief bijgedragen aan de planontwikkeling voor de energietransitie in Oman, met als nationale ambitie Net Zero in 2050. De ambities van Oman bieden kansen voor Sohar voor de verduurzaming van de bestaande industrie en uitbreiding van de haven met nieuwe activiteiten, gerelateerd aan de energietransitie. Een goed voorbeeld is de samenwerking met Jindal Shadeed en Hydrogen Rise voor de ontwikkeling van Groen Staal productie in Sohar, zoals aangekondigd in 2022.

Sohar werkt daarnaast aan verdere digitalisering van havenactiviteiten en de logistieke sector. Zo is in 2022 de Rotterdamse digital applicatie Routescanner in Sohar geïmplementeerd. Routescanner geeft klanten inzicht in de meest efficiënte shippingroutes van en naar Sohar.

Sohar Port and Freezone

Pecém, Brazilië

Pecém is een 30/70 joint venture tussen het Havenbedrijf Rotterdam en de deelstaat Ceará in Brazilië. De Rotterdamse participatie in de haven van Pecém biedt kansen voor internationale handelsstromen en een investeringsmogelijkheid voor klanten die actief zijn in de Rotterdamse haven en in de energietransitie. Dit zijn doelstellingen in het verlengde van ons internationale beleid.

Na het recordjaar 2021 (22,4 miljoen ton) viel de overslag in 2022 terug naar 17,1 miljoen ton, voornamelijk veroorzaakt door grote regenval. Hierdoor leverde de Braziliaanse waterkrachtcentrales in 2022 veel elektriciteit aan het net. Dit resulteerde in minder steenkoolimport in Pecém voor energieopwekking.

In 2022 nam de ambitie in de ontwikkeling van een waterstofcluster grotere vormen aan door contractuele toezeggingen van internationale investeerders voor haalbaarheidsstudies. De ontwikkeling van offshore windparken voor de kust van het noordoosten van Brazilië biedt mogelijkheden voor Pecém met de bouw van deze parken en de logistieke dienstverlening in de daaropvolgende productie- en onderhoudsfase.  

In 2022 zijn er contracten getekend voor de haalbaarheidsstudies van twee tankterminals: (bio)brandstoffen en (bio)LPG. Dit betekent een verdere stap in de ontwikkeling van Pecém als een potentiële hernieuwbare energiehaven.

Deel deze pagina: