Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Financiële resultaten

Financieel kende het Havenbedrijf Rotterdam een goed jaar. Onze omzet groeide met 6,9% naar 825,7 miljoen euro (2021: 772,7 miljoen euro). De contractopbrengsten uit terreinverhuur stegen met name door nieuwe contracten, vermindering in aanloopreducties, prijs-herzieningen en contractuele indexatie van tarieven. De zeehavengeldopbrengsten namen toe door onder andere een veranderde goederenmix en lagere kortingen bij containers door lagere overslag. 
 
Onze operationele lasten namen toe met 8,3% (21,7 miljoen euro) in vergelijking met 2021. Dit kwam voor een deel door het post-COVID-effect, waardoor activiteiten zoals beurzen weer opgepakt werden en door de overdracht van assets in het stadshavengebied aan de gemeente Rotterdam. Ons resultaat voor belasting bedroeg 318,4 miljoen euro en nam daarmee toe met 16,4% ten opzichte van 2021. Het resultaat na belastingen kwam uit op 247,2 miljoen euro. 
 
In 2022 bedroegen onze totale bruto investeringen 257,0 miljoen euro inclusief kapitaalstortingen in deelnemingen (11,8 miljoen euro). De realisatie kwam boven ons investeringsniveau van 2021 (226,3 miljoen euro) uit. De belangrijkste investeringen in 2022 zijn de aanleg van kademuren in de Amaliahaven (79,3 miljoen euro) en de landaanwinning op Maasvlakte 2 (24,8 miljoen euro).

Ratio's voldoen aan de normwaarden

Het Havenbedrijf Rotterdam stuurt op een robuust financieel beleid waarbij de huidige credit rating gehandhaafd wordt. Op deze manier houdt het Havenbedrijf Rotterdam de sterke kredietwaardigheid om de investeringen te kunnen doen die nodig zijn om de competitieve positie te waarborgen, de energietransitie te versnellen en ook bij onverwachte tegenwind bedrijfsactiviteiten te kunnen blijven uitvoeren. Wij vullen onze financiering in met een mix van leningen en kapitaalmarktproducten. De belangrijkste financiële ratio’s die wij volgen zijn: netto schuld ten opzichte van de EBITDA, de solvabiliteit, en de interest coverage ratio. Alle ratio’s voldoen ruim aan de normwaarden, zoals opgenomen in de financieringscontracten.

Ratio’s 

2022 

2021 

Solvabiliteit (in % incl. achtergestelde leningen)

73

69 

Net debt / EBITDA 

1,4

1,8 

Interest coverage rate (ICR) 

7

6,3 

Deel deze pagina: