Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Veiligheid op projecten

Bij de uitvoering van projecten staat centraal dat iedereen aan het einde van de dag weer veilig thuis moet kunnen komen. Gedurende het project wordt veiligheid integraal bekeken vanaf de start van het project tot en met de overdracht. Het is daarmee een onderdeel van onze planvorming, projectmanagement methodiek en onze projectorganisatie.

Veiligheid in ontwerp 

Aandacht om al in een vroeg stadium van een project, in gezamenlijkheid met een veiligheidskundige, risico’s te identificeren en waar mogelijk in het ontwerp te elimineren. Tijdens de aanbesteding worden randvoorwaarden meegegeven die cruciaal zijn om veilig de realisatie te kunnen voltooien. De actieve communicatie tussen het Havenbedrijf Rotterdam en zijn opdrachtnemers over deze risico’s bij de overdracht van ontwerp naar uitvoering ervaren alle partijen als waardevol.

Veiligheid op de bouwplaats 

De veiligheidsafspraken op de bouwplaats worden systematisch nageleefd door de projectorganisatie en zijn onderdeel van de sturingsinformatie voor de projectboard. De afspraken worden vertaald in veiligheidsplannen en in werkwijzen die in de uitvoering van de projecten worden verankerd. Het projectteam en de veiligheidskundigen werken hierbij nauw samen met de aannemers.

Door middel van Safety Walks loopt het Havenbedrijf Rotterdam samen met de opdrachtnemer systematisch de veiligheidsafspraken na en er is een praktische en proactieve dialoog over veiligheid opgezet. Onze grootse zorg waren de bijna-ongevallen die tot ernstig letsel hadden kunnen leiden. Met een actieve opvolging en een gezamenlijke aanpak is het aantal daadwerkelijke letselgevallen niet significant toegenomen. 

Binnen het Platform Veiligheid overleggen we twee keer per jaar met Bouwend Nederland en de Vereniging van Waterbouwers over de praktische invulling van het verbeteren van veiligheid op de bouwplaatsen.

Deel deze pagina: