Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Pijler 3 - Een nieuw grondstoffen- en brandstoffensysteem

Bij deze pijler gaat het om vervanging van fossiele brandstoffen en grondstoffen. Dit kan door gebruik van biomassa, gerecyclede materialen, groene waterstof en CO2. Het Havenbedrijf Rotterdam zoekt actief naar bedrijven die bijdragen aan een circulaire economie. 

Bouwen aan een circulaire haven 

Rotterdam kan als grootste haven van Europa en grondstoffencluster van Nederland een grote bijdrage leveren aan de grondstoffentransitie. We werken succesvol samen met vele regio- en ketenpartners aan de ontwikkeling van nieuwe, circulaire waardeketens, bijvoorbeeld rond chemische recycling van plastics en hergebruik en recycling van batterijen. In 2022 verwelkomden we belangrijke initiatieven van twee wereldspelers op het gebied van de grondstoffentransitie.

Neste investeert in bioraffinaderij 

Neste bouwt op de Maasvlakte een nieuwe bioraffinaderij vlak bij de bestaande fabriek. De raffinaderij gaat vooral duurzame kerosine (sustainable aviation fuel) voor de luchtvaart maken. Op dit moment heeft de fabriek een capaciteit van 1,4 miljoen ton. De investering van ongeveer 1,9 miljard euro zorgt voor bijna een verdubbeling tot 2,7 miljoen ton. De helft daarvan bestaat uit duurzame kerosine voor de luchtvaart. Een ontwikkeling waarop we trots zijn die in onze haven te mogen huisvesten.

TES investeert in recycling van batterijen 

TES is één van de grootste bedrijven wereldwijd voor het recyclen van batterijen en elektronisch afval. In 2021 kondigde het bedrijf aan een nieuwe fabriek in de haven van Rotterdam te willen bouwen. Het wordt de eerste fabriek in Nederland voor recycling van lithium-ion batterijen. Kobalt, nikkel en lithium worden dan herwonnen als grondstof voor het maken van nieuwe batterijen, vooral bedoeld voor de sterk groeiende industrie van elektrische voertuigen. Een mooi voorbeeld van de ruimte die wij maken voor bedrijven die de duurzaamheid aanjagen. 

Deel deze pagina: