Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Pijler 4 - Verduurzamen logistieke ketens

Als belangrijke logistieke hub van Europa neemt het Havenbedrijf Rotterdam samen met ketenpartijen het voortouw in de verduurzaming van transport op basis van efficiëntie, nieuwe duurzame brandstoffen en internationale samenwerkingen voor CO2-neutraal transport.

Walstroom steeds belangrijker

Duurzame walstroom draagt bij aan klimaatdoelstellingen, vermindert de stikstofdepositie in Natura2000-gebieden en verbetert de leefomgeving rondom de Rotterdamse haven. Deze belangrijke redenen waren voor de gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf Rotterdam aanleiding voor een gezamenlijke walstroomstrategie. De doelstelling: minimaal 90 procent van de offshore, ferry’s, cruise- en roll-on-roll-off-schepen en minimaal 50 procent van de grootste containerschepen in Rotterdam moet in 2030 gebruikmaken van walstroom. De eerste voorbeelden in de praktijk zijn inmiddels zichtbaar.

Eind 2022 stemde de gemeenteraad van Rotterdam in met walstroom voor zeecruiseschepen. Partijen gaan uit van een bedrag van maximaal 17,5 miljoen euro voor de aanleg van de installatie. De gemeente heeft positief besloten om 8,75 miljoen euro bij te dragen in de vorm van een subsidie met terugbetalingsverplichting. Het Havenbedrijf Rotterdam is voornemens via haar 100% deelneming Cruise Port hetzelfde bedrag te financieren. Dit is een mooi voorbeeld van samenwerking op weg naar een duurzame haven.

Schepen aan de stekker bij DFDS in Vlaardingen 

Er komt een walstroomvoorziening bij DFDS in Vlaardingen. Rotterdam Shore Power (RSP), waarin wij samen met Eneco aandeelhouder zijn, investeert in de installatie. De walstroominstallatie produceert een vermogen van 1,8 MW en levert naar verwachting 3,5 GWh per jaar aan elektriciteit. DFDS is een grote ferrymaatschappij, met een vloot aan schepen waarmee het meer dan 20 landen verbindt voor passagiers en vracht. In 2022 besloot RSP ook om in een walstroominstallatie voor Boskalis te investeren. 

Walstroom voor Thialf en Sleipnir van Heerema 

De kraanschepen Thialf en Sleipnir van Heerema kunnen sinds maart 2022 aan de stekker als zij afgemeerd liggen aan het Calandkanaal bij de landtong Rozenburg. Dit betekent minder uitstoot van stikstof, fijnstof en CO2 en zorgt voor minder geluidsoverlast voor omwonenden. 

Groene corridor voor duurzame en efficiënte scheepvaart

Het Havenbedrijf Rotterdam en de Maritime and Port Authority of Singapore ondertekenden in 2022 een memorandum van overeenstemming (MoU) voor de langste Groene en Digitale Corridor ter wereld. Een belangrijk stap voor beide partijen. Doel is in 2027 de eerste duurzame scheepvaart op deze route te realiseren. De twee havens hebben afgesproken een brede coalitie van verladers, brandstofleveranciers en andere bedrijven op te zetten om samen te werken aan mogelijke oplossingen voor het gebruik van koolstofarme en koolstofvrije brandstoffen. Met het havenbedrijf van Göteborg tekenden we ook een overeenkomst om duurzame scheepvaart tussen de beide havens te ondersteunen.

Duurzame binnenvaart krijgt grote impuls 

In 2021 startte Zero Emission Services (ZES) met de vaart van de Alphenaar, het eerste Nederlandse binnenvaartschip dat voor de aandrijving gebruikmaakt van verwisselbare energiecontainers. De Alphenaar vaart tussen Alphen aan den Rijn en Moerdijk voor bierbrouwer Heineken. Het Havenbedrijf Rotterdam is medeoprichter en -eigenaar van het innovatieve bedrijf. In 2022 kreeg ZES de belangrijke erkenning als verduurzamer van de binnenvaart door een investering van 50 miljoen euro uit het Nationaal Groeifonds. ZES gebruikt de investering voor een grote stap voorwaarts door de ontwikkeling van 77 batterijcontainers voor maritieme toepassing (ZESpacks), 14 dockingstations waar de ZESpacks worden geladen en 45 geëlektrificeerde binnenvaartschepen. 

Haven Emissie Service Platform (HESP) 

We werken samen met carbon footprinting expert en platformbouwer BigMile aan het ontwikkelen van het Haven Emissie Service Platform (HESP). Dit nieuwe platform stelt ons in staat emissies (CO2, NOx en PM10) voor transport (zeevaart, binnenvaart, spoor en wegverkeer) in en door Rotterdam te berekenen, visualiseren, analyseren en voorspellen. Deze inzichten helpen ons te rapporteren op onze klimaatdoelstellingen, bij het prioriteren van projecten op hun CO2-reductie en bieden zeker niet in de laatste plaats de mogelijkheid om onze klanten te helpen bij hun reductieopgave.

Nog meer activiteiten

Op het gebied van verduurzaming van transport ontwikkelen we nog meer activiteiten. U leest hier meer over onder meer Spoor, HyTrucks en Routescanner.

Deel deze pagina: