Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

3.3 Slimme partner voor onze klanten

We zetten in op digitalisering met als doel om waarde te creëren voor de Rotterdamse haven. Dit doen we door zaken makkelijker, slimmer, goedkoper en duurzamer te maken. Deze doelstelling komt terug in een van onze strategische speerpunten: 'Slimme partner in de logistieke keten'. Digitalisering moet ons in staat stellen om ketens transparanter te maken en data tussen partijen uit te wisselen. Daardoor verbeteren de prestaties van de haven en vergroten we het gemak voor onze klanten om zaken te doen. Dit doen we voor transport, logistiek en het werk van de divisie Havenmeester, en met het programma Infra Innovation maken we ook infrastructuur, terreinen en gebouwen slimmer en duurzamer. 

Deel deze pagina: