Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Spoor

Het Havenbedrijf Rotterdam wil het aandeel spoor in het achterlandtransport laten groeien om wegen te ontlasten en om een positieve bijdrage te leveren aan modal shift- en milieudoelen. Daarnaast ontsluit het spoor nieuwe markten voor Rotterdam en biedt het kansen voor onze klanten om marktaandeel te winnen.

Spoorgoederenvervoer in het Rotterdamse havengebied ondervindt de laatste jaren veel hinder van onverwachte infrastoringen. Dit leidt tot economische schade voor de goederenvervoerders. Met het programma ‘Infra op orde’ werkte ProRail in 2022 hard om achterstallig onderhoud weg te werken. Dat is nog niet helemaal gelukt, met bijvoorbeeld wisselverwarming verwachten wij dat ProRail nog een slag gaat maken.

Spoorvervoerders zijn dit jaar geconfronteerd met een flinke stijging van de gebruiksvergoeding voor opstellen en rangeren op de emplacementen. Het Havenbedrijf Rotterdam spant zich in om deze kosten op zodanig niveau te krijgen dat het Level Playing Field met de ons omringende landen niet in gevaar komt.  

Maatregelenpakket Spoorgoederenvervoer

Doel van het Maatregelenpakket Spoorgoederenvervoer is de groei van het spoorgoederenvervoer mogelijk maken en faciliteren. In 2022 zette het Havenbedrijf Rotterdam zich als trekker van het cluster 'Digitalisering' in voor verdere digitalisering van het spoorproces, onder andere door de digitale basis in de haven op orde te brengen.

Maasvlakte Shuttle

Sinds eind juli 2022 is de Maasvlakte Shuttle van Trimodal Europe operationeel. Deze trein onderhoudt acht keer per week een dienst tussen het Rail Service Centrum aan de zuidzijde van de Waalhaven met de diverse deepsea-terminals op de Maasvlakte.

PortShuttle straks alleen nog virtueel

PortShuttle Rotterdam startte in 2015 om de uitwisseling van containers van terminal naar terminal binnen de Rotterdamse haven te regelen. In het begin liet de dochteronderneming van het Havenbedrijf Rotterdam hiervoor eigen shuttletreinen langs de terminals gaan. Hiervoor in de plaats introduceert de onderneming het zogeheten Virtuele PortShuttle Concept (VPC). Door slim gebruik te maken van nog beschikbare vrije plekken op bestaande (inter)nationale treinen kan PortShuttle klanten een kostenbesparende oplossing bieden om containers op de juiste terminal in Rotterdam te krijgen. Daarmee wordt onbenutte capaciteit in de railketen benut en wordt capaciteit op treinen en terminals geoptimaliseerd.

Derde spoor

De Betuweroute is een onmisbare spoorlijn voor de verbinding met het Duitse achterland en verder. Uitbreiding met een derde spoor van het Duitse deel tussen Emmerich en Oberhausen is echter nog niet af. De verwachting is dat de route in 2030 gereed is.

Deel deze pagina: