Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Digitale toepassingen

Digitaliseren doen we niet alleen. In de logistieke keten creëren we een open klimaat waarin we samenwerken, data uitwisselen en stappen vooruitzetten. Verbeterde informatie-uitwisseling en -analyse maken het mogelijk efficiënter te kunnen opereren. Dat lukt alleen door te standaardiseren en ervoor te zorgen dat systemen met elkaar kunnen communiceren. In 2022 boekten we op het gebied van digitale toepassingen mooie resultaten.

Portbase innoveert samen met klanten

Portbase is de Maritime Single Window van Nederlandse havens waar schepen hun informatie over aankomst en vertrek melden. Deze informatie wordt vervolgens centraal gedeeld met de bevoegde autoriteiten en betrokken partijen via het Port Community System. In 2022 is er binnen Portbase onder meer gewerkt aan het optimaliseren van veiligheid bij het delen van data door de ketenpartners door de invoering van twee-fase-identificatie. Daarnaast was er veel aandacht voor innovatie in samenwerking met klanten. Het Havenbedrijf Rotterdam is aandeelhouder van Portbase.

Routescanner groeit in 2022 stevig door

Routescanner is de routefunctie voor wereldwijd containertransport. Routescanner biedt ladingeigenaren een wereldwijd en daarmee completer inzicht in deur-tot-deur-verbindingen voor containers via zeehavens, binnenhavens, spoor- en wegverbindingen. Gebruikers vinden het in toenemende mate belangrijk om de vervoerskeuze mede op basis van emissies te kunnen maken. Als aanjager van duurzaamheid voldoen we daar graag aan. Daarom is in 2022 een belangrijke functie toegevoegd, waarmee de CO2-uitstoot op containerniveau voor zeevaart voor de verschillende verbindingen en voor rail, weg en binnenvaart kan worden berekend.

Integrale planning met Nextlogic

Met Nextlogic werken we aan een integrale planning voor de afhandeling van containerbinnenvaart in Rotterdam. Na diverse pilots ging het systeem over naar reguliere dienstverlening, waarbij er op basis van gebruikservaringen voortdurend verbeteringen plaatsvinden. Daarnaast maakten we onze digitale tools zoals KING en RiverGuide nog klantvriendelijker.

Ben Maelissa: 'Alle partijen moeten bereid zijn om mee te doen en hun data te delen’

Ben Maelissa is CEO van Danser Group, een onafhankelijke logistieke dienstverlener en één van de grootste inland containeroperators van Europa. Het bedrijf heeft iedere dag te maken met verstoringen in de logistieke keten. Enerzijds veroorzaakt door onder meer geopolitieke ontwikkelingen, anderzijds door het ontbreken van oplossingsgericht werken in de keten. ‘Je moet bij de bron beginnen, iedereen in de keten moet meedoen.’

Wat is dagelijkse praktijk in de logistieke keten?

‘Er zijn verstoringen, daarvan moet de gehele keten zich bewust zijn. De logistieke spelers in Rotterdam begrijpen het en tonen zich bereid naar oplossingen te zoeken. Er zijn allerlei initiatieven genomen om de symptomen te bestrijden. Je moet echter bij de bron beginnen, iedereen in de keten moet meedoen. Er zijn natuurlijk oorzaken waar we nauwelijks iets aan kunnen doen. Als er in China door COVID-19 een havenstad sluit, hebben wij daar geen invloed op. Er zijn ook andere oorzaken. Er zijn bijvoorbeeld partijen die iets afspreken, maar vervolgens te laat komen. Ze kijken vooral naar hun eigen optimalisatie. Dat heeft direct gevolgen in de hele keten. Bovendien is het logistieke proces zo nauwgezet ingericht, dat een kleine oneffenheid ogenblikkelijk tot verstoringen leidt.’

Hoe gaat Danser Group om met deze omstandigheden?

‘Een belangrijk onderdeel van de oplossing is het delen van informatie in de hele keten. Ik merk dat partijen bang zijn dat ze daarmee hun concurrentiepositie verzwakken. We vergeten te kijken welke informatie we precies delen en of we onze concurrenten daarmee wel echt in de kaart spelen. Omdat wij richting het einde van de keten opereren, hebben we echt data nodig om ons werk efficiënter te maken. Danser Group doet mee aan alle zinvolle initiatieven, maar we constateren iedere keer dat partijen toch weer afhaken. Toch blijven wij als bedrijf groeien. We hebben bewust de vlucht naar voren gemaakt en steken onder meer veel tijd in het overleg met terminals. Samen met een aantal collega-operatoren en ECT spraken we bijvoorbeeld af dat ECT 24/7 een kraan ter beschikking stelt en wij zorgen voor voldoende aanbod. Je moet inventief zijn in de huidige omstandigheden.’

Welke rol speelt het Havenbedrijf Rotterdam?

‘Het Havenbedrijf Rotterdam weet precies wat er moet gebeuren en ontplooit veel initiatieven. Een goed voorbeeld is Nextlogic. Havenbedrijf Rotterdam is altijd aanspreekbaar, brengt partijen bij elkaar, jaagt processen aan en is op het (inter)nationale speelveld de perfecte ambassadeur. Ze zorgen ook voor regels, bijvoorbeeld de modal-split-verplichtingen voor nieuwe terminals. Het nakomen van deze verplichtingen moet nog wel duidelijker worden geregeld. Het Havenbedrijf Rotterdam constateert terecht dat de urgentie om de logistieke keten voor eens en voor altijd goed te organiseren nu op z’n top is. Alle partijen moeten bereid zijn om mee te doen en hun data te delen. Echte veranderingen lijken pas mogelijk wanneer we met de rug tegen de muur staan. Dan zal blijken dat we in staat zijn om met elkaar de meest ideale situatie te creëren.’

Deel deze pagina: