Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Digitalisering belangrijk bij begeleiden scheepvaartverkeer

De divisie Havenmeester (DHMR) is verantwoordelijk voor de veilige en vlotte afhandeling van de scheepvaart. De medewerkers van de divisie Havenmeester begeleiden schepen op afstand door ze te monitoren, te informeren en te adviseren. Daarnaast zorgen zij met multifunctionele patrouillevaartuigen voor een vlotte en veilige begeleiding van het scheepvaartverkeer en houden ze hier ook toezicht op.

Samen met collega’s en partners, zoals de loodsen, overheden en de bedrijven in de haven keek de Havenmeester naar de eigen rol in de nabije toekomst en hoe deze rol het beste kan worden uitgevoerd. Er is een duidelijke lijn van verbreding van het begrip veiligheid naar (cyber)security, duurzaamheid & weerbaarheid. De blik op de toekomst leidde in 2022 tot een nieuwe visie en strategie. 

Digitalisering speelt in de nieuwe strategie een belangrijke rol. Het programma Harbour Master Next Generation (HMNG) stelt de divisie Havenmeester in staat om met slimme oplossingen te innoveren. Planning, verkeer, toezicht & handhaving en crisisbeheersing vormen de kern. Door samen te werken met andere havenbeheerders en data te standaardiseren, kunnen gegevens worden uitgewisseld. Zo gebruiken het Havenbedrijf Rotterdam en het Havenbedrijf Amsterdam met HaMIS één managementsysteem.

Deel deze pagina: