Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Digitalisering van havenontwikkeling en -beheer

Bij havenontwikkeling- en beheer werken we aan de digitalisering van onze assets. Dit doen we onder andere door het gebruik van sensoren, waardoor we inzicht krijgen in de bouw, het gebruik en het onderhoud. Hiermee dragen we ook bij aan de verduurzaming van het haven- en industriecomplex. Een voorbeeld hiervan is het gebruik van Bouw Informatie Management (BIM) binnen Infra Innovation. Met Infra Innovation onderhouden en innoveren we duurzaam de maritieme infrastructuur. Het zorgt voor een efficiëntere afhandeling van lading, minder kosten en lagere emissies. Hiervan profiteren onze klanten.

De kwaliteit van onze haveninfrastructuur meten we aan de hand van vijf sub-KPI’s:

  • ISO-certificering;

  • % Wateroppervlakte op Nautisch Gegarandeerde Diepgang (NGD);

  • Doorstroom wegverkeer op zeven wegtrajecten;

  • Beschikbaarheid van de walradarsystemen;

  • Beschikbaarheid Portbase.

De combinatie van de fysieke (1 tot en met 3) en de digitale infrastructuur (4 en 5) laat zien dat beide aspecten een belangrijke rol spelen in onze haveninfrastructuur. De kwaliteit drukken we uit in een cijfer. Lees hier meer over deze KPI.

De sub-KPI 'Doorstroom wegverkeer op zeven wegtrajecten' konden we in 2021 helaas niet rapporteren. Het gerapporteerde cijfer van 9,5 is daarmee de gemiddelde score van vier sub-KPI's. Voor de vergelijkbaarheid hebben we het cijfer van 2022 ook berekend op basis van deze vier sub-KPI's. Dat kwam uit op een score van 9,8. Een lichte verbetering ten opzichte van 2021. 

Bouwwerk Informatie Management (BIM)

BIM is gericht op digitaal samenwerken in de bebouwde omgeving. We maken gebruik van een 2D-/3D-model waaraan we data en asset-gerelateerde documenten kunnen koppelen. Daarmee creëren we samen met onze ketenpartners een centrale werkomgeving met alle beschikbare brondata. In 2022 pasten we BIM toe bij de bouw van de Prinses Amaliahaven op Maasvlakte 2. Hier bouwen we aan 1.825 meter diepzeekade, 160 meter binnenvaartkade en 360 meter aan grondkeringen aan weerszijden van de haven, die zich over ongeveer 2,5 kilometer uitstrekken. BIM helpt bij het vindbaar maken en structureren van alle data. Op de vraag of er bijvoorbeeld een zwaardere kraan op de kademuur kan staan, volstaat een druk op de knop om volledige berekening met alle relevante documenten zichtbaar te maken.

Slim baggeren

Het verdiepen van waterwegen en baggeren zorgt ervoor dat de haven bereikbaar is en blijft voor de scheepvaart. Jaarlijks baggeren we vele miljoenen m3 sediment uit de havenbekkens en vaarwegen. Baggeren draagt bij aan de CO₂-footprint in de haven. Daarom ontwikkelen we binnen het PRogramma Innovatie Sediment MAnagement (PRISMA) innovaties voor het baggerproces. Het programma zet in op het verminderen van de baggerinspanningen en daarmee verlaging van de CO₂-uitstoot. Onderdeel is het verzamelen van data op basis waarvan we nauwkeurig kunnen beoordelen op welke plaatsen moet worden gebaggerd.

In 2022 voerden we succesvolle proeven uit met hydraulisch baggeren. Het principe is dat er onder lage druk een grote hoeveelheid water op de bodem wordt gespoten. Het slib mengt zich met het water en stroomt weg naar een dieper stuk van de waterbodem. Deze manier van baggeren gaat sneller en het is makkelijker om specifieke plekken te bereiken. Bovendien scheelt het CO2-uitstoot omdat er geen volle baggerschepen meer naar losplaatsen varen.

Deel deze pagina: