Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

3.4 Ondernemende en slagvaardige organisatie

Wij werken samen met veel partijen aan vaak complexe vraagstukken. Dit vraagt om een ondernemende en slagvaardige organisatie. Daarom stellen we hoge eisen aan onze effectiviteit en klantgerichtheid. Onze inzet en focus moet ertoe leiden dat we de klantgerichtheid en effectiviteit van de organisatie verder verhogen. 

Deel deze pagina: