Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Diversiteit en inclusiviteit 

Diversiteit en inclusiviteit zijn van belang om blijvend de beste mensen aan te kunnen trekken en bij te dragen aan de kwaliteit van de medewerkers, een betere besluitvorming en aan meer wendbaarheid en innovatie. Een veilige en open cultuur waarin iedereen zijn mening kan geven en eenieder de kans krijgt zijn of haar talent te ontplooien is hiervoor een randvoorwaarde.

Met de doelstelling om diversiteit en inclusiviteit binnen het Havenbedrijf Rotterdam te verbeteren, maakten we in 2022 een nieuw plan van aanpak.

Het nieuwe Diversiteit & Inclusie plan focust op meer doelgroepen: gender, leeftijd, culturele achtergrond, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, mensen met een beperking en mensen uit de LHBT+ gemeenschap. In het plan zijn activiteiten opgenomen om de diversiteit en inclusiviteit in de organisatie te verbeteren. De activiteiten zijn gericht op recruitment, commitment, empowerment, communicatie en meten. Een van de activiteiten in 2022 was het vieren van de diversiteitsweek. Medewerkers kregen de kans om meer te leren over diversiteit en inclusie en gingen met elkaar in gesprek over dit onderwerp. Sinds 2022 is het Havenbedrijf Rotterdam ook aangesloten bij het Charter Diversiteit in Bedrijf en 010 Inclusief. 

Een belangrijk onderdeel voor het verbeteren van de diversiteit en inclusiviteit in de organisatie is het aanpassen van het recruitmentproces. De richtlijn bij een vacature is dat de nieuw aan te nemen medewerker altijd ‘de beste mens op de juiste plek’ is en bijdraagt aan de diversiteit van de organisatie. Dit doen we door onder meer vacatureteksten anders te formuleren, in gespreksrondes meerdere doelgroepen uit te nodigen en de groep gesprekspartners van de sollicitanten meer divers te laten zijn. 

De Taskforce Diversiteit & Inclusie (D&I) organiseert activiteiten en trainingen, stimuleert de communicatie over D&I en is het kenniscentrum, loket en adviesorgaan voor omgang met D&I-vraagstukken. 

Vrouwen in managementposities

We streven ernaar dat 40% van onze werkpopulatie in 2030 vrouw is. Dit percentage was eind 2022 28,5%. We willen meer vrouwen in managementposities. Onze ambitie voor eind 2023 is 25% bij de divisie Havenmeester, 35% op kantoor, 50% in het directieteam, 30% in de Algemene directie en 40% in de Raad van Commissarissen. In 2022 lag het gerealiseerde percentage vrouwen in managementposities op 31,8% (2021: 29,4%). 

Werk bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 

Vanuit de doelstelling maatschappelijk verantwoord ondernemerschap en werkgeverschap is er al een doelstelling op het aannemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. We stellen vijf arbeidsplaatsen beschikbaar ten behoeve van kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt. In 2021 was één arbeidsplaats ingevuld. In 2022 groeide dit naar zes. 

Deel deze pagina: