Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Compliance risico's

Hieronder vallen risico’s die voortvloeien uit wet- en regelgeving. Deze omvatten onder andere onzekerheden door het opereren in een omgeving met veel, complexe en veranderende wet- en regelgeving.

Compliance risico

Maatregel

Toprisico 2a: Wetgeving/handhaving zorgt voor ongunstig vestigingsklimaat
Rotterdam is minder aantrekkelijk als vestigingslocatie door lokale, nationale of Europese wet- en regelgeving ten aanzien van onder andere milieu en de handhaving daarop. Hierdoor worden het Havenbedrijf Rotterdam en zijn klanten beperkt in de uitbreiding van bestaande en ontwikkeling van nieuwe activiteiten.

  • Beleidsbeïnvloeding en belangenbehartiging op gemeentelijk, regionaal, nationaal en Europees niveau

  • Overleg voor gelijk speelveld met andere (Europese) havens

Toprisico 2b: Stikstofproblematiek zorgt voor ongunstig vestigingsklimaat
'Rotterdam is minder aantrekkelijk als vestigingslocatie door aanhoudende onzekerheid rondom stikstof. Hierdoor verplaatsen klanten activiteiten en/of blijven investeringen uit en worden lopende projecten vertraagd. Dit heeft een negatieve impact op de energietransitie, bereikbaarheid en de concurrentiepositie van de haven.

Aanpak stikstofproblematiek via drie sporen:

  • Lobby richting Rijk om zo snel mogelijk tot een robuust nationaal en provinciaal stikstofbeleid te komen;

  • Regionaal via gebiedsgerichte aanpak HIC;

  • Per project zoeken naar vergunningsoplossing via voornamelijk interne en externe saldering (stikstofbank HIC).

Toprisico 7: Compliance issues buitenlandse deelnemingen
Imago- en/of financiële schade als gevolg van buitenlandse deelnemingen en daaruit volgende exposure op compliance issues, bijv. corruptie

  • Afweging investering op inpasbaarheid in het beleid van het Havenbedrijf Rotterdam

  • Uitvoeren risicoanalyses op potentiële deelnemingen

  • Integriteit due diligences potentiële partners

  • Integriteitstrainingen medewerkers

  • Review op financial control framework deelnemingen

Deel deze pagina: