Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Financiële risico's

Financiële risico’s hebben betrekking tot de financiële positie en omvatten onder andere renterisico, valutarisico en onzekerheden in de mogelijkheden om financiering aan te trekken. Lees hier meer over onze financiële risico’s. Wij hebben geen financiële risico's als toprisico's geïdentificeerd. 

Deel deze pagina: