Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Opgetreden risico's en onzekerheden

Het risico ‘incident op water en/of land’ in de vorm van COVID-19 is nog steeds actueel. We monitoren de mondiale ontwikkelingen en volgen de landelijke aanpak en de RIVM-richtlijnen. Er is één zeer ernstig nautische ongeval geweest in het eerste helft van dit jaar. Lees hier meer. Het opgetreden risico ‘incident water’ heeft niet geleid tot aanpassingen aan ons risicobeheersings- en controlesysteem. Er zijn verder geen risico’s en onzekerheden opgetreden die een dusdanige impact hadden op het afgelopen boekjaar, dat wij daartoe aanpassingen moesten doen aan ons risicobeheersings- en controlesysteem. De getroffen maatregelen en acties waren afdoende om de gevolgen voor het Havenbedrijf Rotterdam te beperken.

Deel deze pagina: