Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Strategische risico's

Hieronder vallen risico’s die een belemmering vormen voor de realisatie van de ondernemingsstrategie en/of ons bestaansrecht. Ze omvatten onder andere onzekerheden die betrekking hebben op of gepaard gaan met ontwikkelingen in ons concurrerend vermogen en/of maatschappelijke ontwikkelingen.

Strategische risico

Maatregel

Toprisico 4: Hoge vestigings- en ketenkosten
De Rotterdamse haven is vanwege hoge kosten ten opzichte van andere havens niet aantrekkelijk voor partijen om zich er te vestigen en/of goederen over te slaan. Lading vermindert en klanten gaan/blijven weg. Hierdoor verslechtert de concurrentiepositie van de Rotterdamse haven.

 • Investeren in infrastructuur in de haven en achterlandtransport

 • Opzetten en realiseren digitaliseringsinitiatieven

 • Opzetten en realiseren energietransitieinitiatieven

 • Overleg voor gelijk speelveld met andere (Europese) havens

 • Segmentspecifieke maatregelen zoals faciliteren efficiëntie aanpak containerbinnenvaart

Toprisico 5: Congesties in en rond haven (beschikbare infra en bereikbaarheid)
De beschikbare infrastructuur is niet in staat om de marktvraag op het gebied van achterlandtransport te faciliteren. De resulterende congestie in en rond de Rotterdamse haven heeft een negatieve impact op de bereikbaarheid van de haven, ons imago en het vestigingsklimaat.

 • Investeren in infrastructuur in de haven en achterlandtransport

 • Opzetten en realiseren digitaliseringsinitiatieven

 • Deelnemen aan onder meer Zuid-Holland Bereikbaar

 • Containerbinnenvaartoverleg en -initiatieven faciliteren

 • Lobby op relevante dossiers

Toprisico 6: Gebrek aan digitalisering logistieke keten
Digitalisering en daarmee een efficiënte afhandeling in de logistieke keten vindt te weinig plaats. Doordat de juiste tools ontbreken en/of doordat partijen geen vertrouwen hebben in elkaar en/of de data. Kosten verlagen niet en de concurrentiepositie van de Rotterdamse haven verslechtert.

 • Opzetten en realiseren digitaliseringsinitiatieven

 • Medeoprichter en aandeelhouder van Portbase

 • Faciliteren cybersecurity in de haven

 • Borgen juiste competenties medewerkers via onder meer opleidingen en trainingen

Toprisico 8a + 8b: Energietransitie Rotterdamse haven slaagt niet
Energietransitie slaagt niet vanwege diverse oorzaken, waardoor het Havenbedrijf Rotterdam niet toonaangevend is in duurzaamheid, de Rotterdamse haven de CO2-reductiedoelstellingen niet haalt, het imago, draagvlak en concurrentiepositie van de Rotterdamse haven verslechteren.

 • Opzetten en realiseren energietransitieinitiatieven

 • Opzetten en realiseren digitaliseringsinitiatieven

 • Deelnemen aan onder meer Versnellingshuis Energietransitie HIC, Cluster Energie Strategie (CES) Rotterdam-Moerdijk, Hydrogen Council, Europese waterstofalliantie, EU green corridors Network, World Ports Climate Action Program, UN Race to Zero

Toprisico 11: Ontbreken voldoende rendabele waarde proposities/ruimte verduurzaming, digitalisering
Voldoende rendabele waarde proposities/ruimte digitalisering, verduurzaming ontbreken, waardoor onze ondernemingswaarde afneemt en de concurrentiepositie van de Rotterdamse haven verslechtert. Oorzaken kunnen divers zijn, bijvoorbeeld ontbreken van juiste competenties, interne besluitvorming, wetgeving, marktacceptatie en bereidheid tot betalen en/of (mee)financiering bij diverse partijen blijft achter.

 • Opzetten en realiseren energietransitieinitiatieven

 • Opzetten en realiseren digitaliseringsinitiatieven

 • Funnel boards en portfolio committee gericht op onder meer integraal afwegen energietransitie-, digitaliserings-, (inter)nationale havenontwikkelingsinitiatieven

 • Borgen juiste competenties medewerkers via onder meer opleidingen en trainingen

Deel deze pagina: