Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

1. Immateriële vaste activa

(bedragen x € 1.000)

Kosten van ontwikkeling (intern gegenereerd)

Kosten van verwerving ter zake van vergunningen en rechten van intellectuele eigendom (aangekocht)

Immateriële
vaste activa in aanbouw

Totaal

     

Aanschafwaarde

99.715

51.577

20.432

171.724

Cumulatieve afschrijvingen

-59.697

-32.758

 

-92.455

     

Boekwaarde 1 januari 2022

40.018

18.819

20.432

79.269

     

Bruto-investeringen

-

-

23.347

23.347

Desinvesteringen (aanschafwaarde)

-

-

-

-

Desinvesteringen (cum. afschrijvingen)

-

-

-

-

Subsidies

-

-

-

-

(Rijks)bijdragen

-

-

-

-

Afschrijvingen

-13.665

-6.516

-

-20.181

Bijzondere waardeverminderingen

-78

-

-1.126

-1.204

Overboeking (i)mva aanschafwaarde

-

-

-1.293

-1.293

Overboeking (i)mva afschrijvingen

-

-

-

-

Ingebruikname

13.271

3.222

-16.493

-

Mutaties 2022

-472

-3.294

4.435

669

     

Boekwaarde 31 december 2022

39.546

15.525

24.867

79.938

     

Aanschafwaarde

112.908

54.799

24.867

192.574

Cumulatieve afschrijvingen

-73.362

-39.274

 

-112.636

     

Boekwaarde 31 december 2022

39.546

15.525

24.867

79.938

     

Afschrijvingsperioden in jaren

3 tot 10

2 tot 10

  
 

jaar

jaar

  

De immateriële vaste activa zijn in 2022 met 23,3 miljoen euro toegenomen door investeringen en met 20,2 miljoen euro afgenomen door afschrijvingen. De immateriële vaste activa in aanbouw bestaat voor 19,6 miljoen euro uit intern gegenereerde activa.

De kosten van ontwikkeling betreffen intern gegenereerde immateriële vaste activa en zien met name toe op zelf ontwikkelde IT applicaties en software. De kosten van verwerving ter zake van vergunningen en rechten van intellectuele eigendom betreffen met name aangekochte licenties.

Deel deze pagina: