Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

7. Voorzieningen

(bedragen x € 1.000)

Voorziening personeelsregelingen

Voorziening voor toekomstige bodemsanering

Totaal

1 januari 2022

16.548

36.633

53.181

Dotaties

1.729

-

1.729

Onttrekkingen

-4.189

-727

-4.916

Toerekening rente / effect rente wijziging

473

-3.500

-3.027

31 december 2022

14.561

32.406

46.967

Voorziening personeelsregelingen

De voorziening personeelsregelingen heeft betrekking op verplichtingen aan (voormalig) personeel in het kader van vervroegde uittreding, toekomstige bijdragen in ziektekostenpremies na pensionering en jubileumuitkeringen.

(bedragen x € 1.000)

31 december 2022

31 december 2021

Vervroegde uittreding

11.411

12.943

Ziektekostenpremies na pensionering

695

867

Overige uitgestelde beloningen

2.455

2.738

Totaal

14.561

16.548

Van de voorziening personeelsregelingen heeft 3,5 miljoen euro betrekking op een looptijd korter dan 1 jaar. Het resterende deel is langlopend. De voorziening toekomstige bodemsanering is volledig langlopend.

Deel deze pagina: