Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

12. Som der bedrijfsopbrengsten

(bedragen x € 1.000)

2022

2021

Zeehavengeld

328.176

301.057

Binnenhavengeld

16.060

15.336

Inkomsten uit contracten

438.512

413.645

Totaal netto-omzet

782.748

730.038

   

Overige bedrijfsopbrengsten

42.916

42.685

Totaal

825.664

772.723

De inkomsten uit zeehavengeld zijn ten opzichte van 2021 voornamelijk gestegen door indexatie (2,5% in 2022) en door minder overslag per call, leidend tot een hogere prijs per ton (prijseffect). Daarnaast is er sprake van een afname in verstrekte kortingen.

De inkomsten uit contracten (onder andere huur, erfpacht en kadegelden) zijn met name gestegen als gevolg van afloop reducties, nieuwe contracten en indexatie.

De overige bedrijfsopbrengsten bestaan met name uit: opbrengsten voor het gebruik van boeien, palen en openbare kades, opbrengsten uit zandverkoop, baggerwerkzaamheden voor derden, slibopslag voor derden en de ontvangen bijdrage voor het Verkeersbegeleidend Systeem.

In de gerapporteerde omzetbedragen zijn geen bedragen begrepen die betrekking hebben op de ruil van goederen of diensten. Verder zijn geen kosten geactiveerd vanwege het verkrijgen van een overeenkomst.

De bedrijfsopbrengsten worden volledig gegenereerd in Nederland.

Deel deze pagina: