Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

13. Lonen, salarissen en sociale lasten

(bedragen x € 1.000)

2022

2021

Lonen en salarissen

103.712

99.174

Pensioenlasten / voormalig personeel

19.706

19.747

Sociale lasten

12.729

11.603

Activering personeelslasten

-13.869

-14.262

Overige personeelslasten

1.632

1.372

Totaal

123.910

117.634

Personeelskosten van functies die voornamelijk aan investeringsprojecten werken worden geactiveerd op basis van direct toerekenbare uren, noodzakelijk voor de vervaardiging van een actief. Van de personeelskosten is 13,9 miljoen euro (2021: 14,3 miljoen euro) aan kosten geactiveerd in de materiële vaste activa.

Deel deze pagina: