Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

14. Overige bedrijfslasten

(bedragen x € 1.000)

2022

2021

Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten

144.180

137.374

Overige bedrijfskosten

14.121

5.481

Totaal

158.301

142.855

In de post kosten uitbesteed werk en andere externe kosten zijn de reguliere lasten ten behoeve van scheepvaartbegeleiding, ontwikkeling, beheer en onderhoud van haveninfrastructuur, beheer van informatiesystemen, informatie- en communicatietechnologie, acquisitie- en accountmanagement en interne bedrijfsvoering opgenomen.

De overige bedrijfskosten zijn eenmalige of incidentele kosten en deze bestaan in 2022 voornamelijk uit schade- en onderhoudskosten op activa en exploitatiekosten gerelateerd aan projecten. In de overige bedrijfskosten is de afkoopsom van 10 miljoen euro opgenomen die aan de gemeente Rotterdam is betaald voor de afkoop van het onderhoud van activa die overgedragen zijn aan de gemeente.

Deel deze pagina: