Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

23. Accountantskosten

De jaarrekening is gecontroleerd door PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.

(bedragen x € 1)

2022

2021

Controle van de jaarrekening

275.892

267.370

Overige controleopdrachten

59.016

15.458

Fiscale advisering

-

-

Overige niet-controleopdrachten

116.303

100.532

Totaal

451.211

383.360

De totale kosten die betrekking hebben op het boekjaar 2022 (inclusief controle jaarrekening 2022) bedragen 451.211 euro. De werkzaamheden op het verslaggedeelte zijn opgenomen in de post ‘Overige niet-controleopdrachten’.

Deel deze pagina: