Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

24. Voorstel winstbestemming – onder voorbehoud

Het resultaat na belastingen 2022 bedraagt 247,2 miljoen euro. Dit is verwerkt als ‘Te bestemmen resultaat’, als onderdeel van het eigen vermogen. Conform het bepaalde in de Investeringsovereenkomst en de Aandeelhoudersovereenkomst, de Kapitaalovereenkomst 2009 en de Vaststellingsovereenkomst wordt voorgesteld over te gaan tot de volgende dividenduitkering aan de gemeente Rotterdam en de Staat.

(bedragen x € 1.000)

Totaal

Gemeente Rotterdam

Staat der Nederlanden

  

70,83%

29,17%

Vast regulier dividend

76,2

54,0

22,2

Vast extra dividend

23,6

16,7

6,9

    
  

40%

60%

Variabel extra dividend

32,5

13,0

19,5

Totaal

132,3

83,7

48,6

Het restant van het nettoresultaat uit 2022 (114,9 miljoen euro) zal worden toegevoegd aan de overige reserves. Er is gedurende het boekjaar 2022 geen interim-dividend uitgekeerd.

Deel deze pagina: