Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

6.4 Kerncijfers

Overslag

Overslag Rotterdamse haven

(Brutogewicht x 1.000 metrische tonnen)

2022

2021

Verschil (aantal)

Verschil (%)

Ertsen en schroot

25.579

30.264

-4.685

-15,5%

Kolen

28.981

24.576

4.405

17,9%

Agribulk

8.063

8.587

-524

-6,1%

Biomassa

2.467

2.170

297

13,7%

Overig droog massagoed

14.974

13.111

1.863

14,2%

Subtotaal droog massagoed

80.064

78.707

1.357

1,7%

Ruwe olie

103.948

98.174

5.774

5,9%

Minerale olieproducten

58.913

66.076

-7.163

-10,8%

LNG

11.495

7.013

4.482

63,9%

Overig nat massagoed

38.414

33.326

5.088

15,3%

Subtotaal nat massagoed

212.771

204.589

8.182

4,0%

Totaal massagoed

292.835

283.296

9.539

3,4%

Deepsea containers

93.078

97.224

-4.146

-4,3%

Feeder containers

22.683

30.170

-7.487

-24,8%

Shortsea containers

23.896

27.091

-3.195

-11,8%

Containers

139.657

154.485

-14.828

-9,6%

Roll-on Roll-off

27.252

24.013

3.239

13,5%

Overig stukgoed

7.637

6.916

721

10,4%

Breakbulk

34.889

30.928

3.961

12,8%

Totaal stukgoed

174.546

185.413

-10.867

-5,9%

Totaal overslag

467.381

468.709

-1.328

-0,3%

Totaal in aantallen containers

8.315.417

8.896.425

-581.008

-6,5%

Totaal in aantallen TEU

14.456.313

15.299.970

-843.657

-5,5%

Overslag Groot Rotterdam is inclusief overslag terminals Hoek van Holland, Dordrecht, Schiedam en Vlaardingen. Deze overslag betreft voor 2022 4,2% van het totale overslagvolume van de aan- en afvoer. Het bijbehorende zeehavengeld komt niet aan het Havenbedrijf Rotterdam toe en wordt daarom niet in de financiële verslaglegging meegenomen. 

Aanvoer goederen in de haven van Rotterdam

(Brutogewicht x 1.000 metrische tonnen)

2022

2021

2020

2019

2018

Ertsen en schroot

23.251

27.482

19.692

27.626

28.281

Kolen

27.740

23.444

16.610

21.669

25.644

Agribulk

7.256

7.741

9.252

8.897

8.869

Biomassa

2.434

2.165

1.834

873

521

Overig droog massagoed

12.125

11.058

9.555

9.228

8.550

Subtotaal droog massagoed

72.806

71.888

56.943

68.294

71.866

Ruwe olie

101.072

96.818

92.502

103.318

98.760

Minerale olieproducten

32.565

35.916

31.417

35.671

40.499

LNG

11.347

6.388

5.766

6.517

3.560

Overig nat massagoed

23.140

19.691

19.193

19.469

17.604

Subtotaal nat massagoed

168.123

158.812

148.878

164.974

160.423

Totaal massagoed

240.930

230.701

205.821

233.268

232.289

      

Deepsea containers

53.081

53.089

49.901

51.818

51.261

Feeder containers

11.589

15.783

15.691

15.533

13.622

Shortsea containers

9.851

10.926

10.673

10.672

11.713

Containers

74.521

79.798

76.265

78.024

76.598

Roll-on Roll-off

10.884

9.878

10.019

10.297

10.314

Overig stukgoed

5.025

4.793

3.911

4.247

4.040

Breakbulk

15.910

14.671

13.930

14.544

14.354

Totaal stukgoed

90.431

94.469

90.195

92.568

90.952

Totaal overslag

331.360

325.170

296.016

325.836

323.240

Totaal in aantallen containers

4.321.072

4.628.214

4.369.796

4.567.227

4.499.591

Totaal in aantallen TEU

6.949.945

7.955.286

7.430.622

7.710.843

7.571.434

Overslag Groot Rotterdam is inclusief overslag terminals Hoek van Holland, Dordrecht, Schiedam en Vlaardingen. Deze overslag betreft voor 2022 4,2% van het totale overslagvolume van de aan- en afvoer. Het bijbehorende zeehavengeld komt niet aan het Havenbedrijf Rotterdam toe en wordt daarom niet in de financiële verslaglegging meegenomen. 

Afvoer goederen in de haven van Rotterdam

(Brutogewicht x 1.000 metrische tonnen)

2022

2021

2020

2019

2018

Ertsen en schroot

2.328

2.782

2.966

2.381

1.778

Kolen

1.241

1.132

729

780

712

Agribulk

807

846

1.027

911

984

Biomassa

33

5

15

14

24

Overig droog massagoed

2.850

2.053

2.119

2.105

2.252

Subtotaal droog massagoed

7.258

6.818

6.856

6.192

5.749

Ruwe olie

2.876

1.356

1.059

883

1.534

Minerale olieproducten

26.348

30.161

28.647

32.493

37.174

LNG

148

625

476

632

1.674

Overig nat massagoed

15.274

13.636

12.927

12.229

11.036

Subtotaal nat massagoed

44.647

45.777

43.109

46.236

51.417

Totaal massagoed

51.905

52.595

49.965

52.428

57.166

      

Deepsea containers

39.997

44.135

45.098

43.964

41.801

Feeder containers

11.094

14.388

13.963

14.976

14.018

Shortsea containers

14.045

16.165

15.733

15.941

16.693

Containers

65.136

74.687

74.794

74.881

72.514

Roll-on Roll-off

16.368

14.135

13.938

13.956

13.743

Overig stukgoed

2.612

2.122

2.094

2.301

2.321

Breakbulk

18.979

16.257

16.032

16.257

16.064

Totaal stukgoed

84.116

90.944

90.826

91.138

88.578

Totaal overslag

136.021

143.539

140.791

143.566

145.744

Totaal in aantallen containers

3.994.345

4.268.211

4.066.444

4.213.958

4.136.191

Totaal in aantallen TEU

7.506.368

7.344.684

6.918.825

7.099.961

6.941.227

Overslag Groot Rotterdam is inclusief overslag terminals Hoek van Holland, Dordrecht, Schiedam en Vlaardingen. Deze overslag betreft voor 2022 4,2% van het totale overslagvolume van de aan- en afvoer. Het bijbehorende zeehavengeld komt niet aan het Havenbedrijf Rotterdam toe en wordt daarom niet in de financiële verslaglegging meegenomen. 

Goederenoverslag per goederensoort

Overslag Hamburg - Le Havre range

(Brutogewicht x 1.000 metrische tonnen)

2021

2020

2019

2018

2017

Rotterdam (Nederland)

468,7

436,8

469,4

469,0

467,4

Antwerpen - Bruges(België)

288,7

277,9

284,1

276,1

260,7

Hamburg (Duitsland)

128,7

126,3

136,6

135,1

136,5

Amsterdam (Nederland)

87,7

91,8

105,0

101,8

100,8

Bremerhaven (Duitsland)

69,6

66,5

69,4

74,0

73,1

Le Havre (Frankrijk)

61,5

52,4

65,8

70,9

71,9

Duinkerken (Frankrijk)

48,3

45,1

52,7

51,6

50,3

North Sea Ports (Nederland en België)

68,9

63,5

71,4

70,4

66,7

Wilhelmshaven (Duitsland)

30,8

28,3

29,3

27,3

30,3

Overslag 2022 andere havens na het eerste kwartaal 2023 beschikbaar. 

Met ingang van dit jaar zijn de cijfers van Zeebrugge onder Antwerpen meegenomen en vergelijkende cijfers van vorige jaren zijn gecorrigeerd.

Bron: Havens Hamburg - Le Havre range

Marktaandeel

Marktaandeel Rotterdam per goederensoort in Hamburg - Le Havre range*

Ontwikkeling marktaandelen Hamburg - Le Havre range*

*De marktaandelen zijn gebaseerd op overslagcijfers tot en met het derde kwartaal 2022.

Miv van dit jaar zijn de cijfers van Zeebrugge onder Antwerpen meegenomen en vergelijkende cijfers van vorige jaren zijn gecorrigeerd.

Investeringen

Investeringsuitgaven Havenbedrijf Rotterdam - per type

Luchtkwaliteit

Concentratie stikstofdioxide (NO2), zwaveldioxide (SO2) en fijnstof (PM10) in regio (jaargemiddelde)

CO2-uitstoot

CO2-footprint Havenbedrijf Rotterdam

In kton

2022

2021

2020

2019

Scope 1

    

Brandstof leaseauto's

0,09

0,08

0,22

0,45

Brandstof operationele voertuigen

0,11

0,10

0,11

0,14

Brandstof vaartuigen

2,08

2,06

2,36

2,31

Verwarming gebouwen

0,25

0,27

0,22

0,23*

Totaal scope 1

2,53

2,51

2,91

3,14

Scope 2

    

Ingekochte elektriciteit

0,00

0,00

0,00

0,00

Ingekochte stadswarmte

0,04

0,05

0,04

0,04

Elektriciteitsverbruik Cruise Port Terminal

0,02

0,01

0,01

0,03

Totaal scope 2

0,05

0,05

0,05

0,07

Scope 3

    

Vliegreizen

0,50

0,14

0,26

1,12

Forenzen, auto

0,14

0,10

0,76

1,68

Forenzen, openbaar vervoer

0,02

0,01

0,05

0,08

Totaal scope 3

0,66

0,25

1,07

2,88

Totaal

3,24

2,82

4,03

6,09

  • * Wij hebben eerder een getal van 2,9 kton gerapporteerd voor Scope 1 emissies in 2019. Hierin was verwarming gebouwen (0,2 kton) niet meegerekend. Ten behoeve van de vergelijking is dit nu meegenomen.

Energieverbruik Havenbedrijf Rotterdam en Cruise Port Terminal (scope 2)

 

2022

2021

2020

2019

Scope 1

    

Voertuigen - diesel (liter)

27.370

30.370

47.144

88.926

Voertuigen - benzine (liter)

60.792

51.005

90.907

154.642

Voertuigen - waterstof (kg)

11

29

14

-

Voertuigen - CNG (kg)

368

254

577

1.731

Voertuigen - elektriciteit (kWh)

499.611

380.150

252.513

281.100

Vaartuigen (liter)

1.687.907

1.619.891

1.894.764

2.003.050

Gebouwen - stookolie (liter)

25.000

24.464

21.277

21.900

Gebouwen - aardgas (nm3)

93.212

107.001

83.227

92.313

Scope 2

    

Ingekochte elektriciteit (kWh)

8.436.325

8.010.076

6.060.252

10.245.102

Energie-intensiteit Havenbedrijf Rotterdam N.V. (ingekochte elektriciteit MWh / € mln omzet)

24,51

25,32

20,41

33,66

Ingekochte stadswarmte (GJ)

4.774

5.842

5.318

5.600

Elektriciteitsverbruik Cruise Port Terminal (kWh)

45.600

16.800

25.000

75.000

Kwaliteit scheepvaartafwikkeling

 

2022

2021

2020

2019

2018

Bezoeken

     

Tankschepen

8.657

8.595

8.174

8.445

8.436

Droge bulk

1.217

1.094

894

1.005

1.030

General Cargo

8.926

8.792

8.723

9.187

9.174

Volcontainer

6.740

7.166

7.341

7.723

7.749

Overige

3.489

3.229

3.038

3.131

3.087

Totaal

29.029

28.876

28.170

29.491

29.476

      

Veilig

     

Scheepsbewegingen

76.769

77.869

75.679

79.293

79.903

Nautische Safety Index

6,39

7,46

7,99

6,56

6,43

Safety Environmental Index

7,33

7,36

7,78

7,61

7,72

Schoon

     

Waterverontreinigen

162

182

183

169

153

Scheepsbezoeken en scheepsbewegingen (zeevaart)

Een scheepsbezoek is de fysieke binnenkomst van een aangemeld zeeschip in de Rotterdamse haven. Scheepsbewegingen zijn feitelijk plaatsgevonden reizen binnen een scheepsbezoek. 

Mens en organisatie

 

2022

2021

2020

2019

2018

Verhouding parttime/fulltime

     

Parttime - DHMR

36

37

37

37

27

Parttime - overig

159

152

155

143

127

Parttime - totaal

195

189

192

180

154

Fulltime - DHMR

393

399

412

419

422

Fulltime - overig

710

675

671

655

635

Fulltime - totaal

1.103

1.074

1.083

1.074

1.057

Totaal

1.298

1.263

1.275

1.254

1.211

Verhouding parttime/fulltime man - vrouw

     

Parttime man - DHMR

17

19

16

  

Parttime man - overig

58

54

50

  

Parttime man - totaal

75

73

66

-

-

Parttime vrouw - DHMR

19

18

20

  

Parttime vrouw - overig

101

98

105

  

Parttime vrouw - totaal

120

116

125

-

-

Fulltime man - DHMR

362

369

384

 

-

Fulltime man - Overig

491

477

468

  

Fulltime man - Totaal

853

846

852

-

-

Fulltime vrouw - DHMR

31

30

29

  

Fulltime vrouw - Overig

219

198

203

  

Fulltime vrouw - Totaal

250

228

232

-

-

Totaal

1.298

1.263

1.275

-

-

Verhouding man - vrouw - totaal

     

Man - DHMR

379

388

400

407

405

Man - overig

549

531

518

518

481

Man - Totaal

928

919

918

925

886

Vrouw - DHMR

50

48

49

49

44

Vrouw - overig

320

296

308

280

281

Vrouw - totaal

370

344

357

329

325

Totaal

1.298

1.263

1.275

1.254

1.211

Verhouding man - vrouw - management

     

Man management - DHMR

21

19

18

18

18

Man management - overig

39

41

41

39

50

Man management - Totaal

60

60

59

57

68

Vrouw management - DHMR

6

6

6

6

5

Vrouw management - overig

22

19

21

22

20

Vrouw management - totaal

28

25

27

28

25

Totaal

88

85

86

85

93

Leeftijd - DHMR

     

20 - 29 jaar

38

42

43

48

33

30 - 39 jaar

100

92

90

81

75

40 - 49 jaar

96

107

112

109

112

50 - 60 jaar

130

135

146

159

165

> 60 jaar

65

60

58

59

64

Totaal

429

436

449

456

449

Leeftijd - overig

     

20 - 29 jaar

90

70

82

105

68

30 - 39 jaar

203

189

191

169

182

40 - 49 jaar

232

228

237

218

240

50 - 60 jaar

259

252

235

217

217

> 60 jaar

85

88

81

89

55

Totaal

869

827

826

798

762

Dienstjaren - DHMR

     

0 - 5 jaar

124

118

118

109

88

6 - 10 jaar

36

39

33

33

37

11 - 15 jaar

39

35

39

43

49

> 15 jaar

230

244

259

271

275

Totaal

429

436

449

456

449

Dienstjaren - overig

     

0 - 5 jaar

395

367

369

327

297

6 - 10 jaar

139

116

110

118

159

11 - 15 jaar

111

113

107

93

77

> 15 jaar

224

231

240

260

229

Totaal

869

827

826

798

762

Ziekteverzuim

     

Ziekteverzuimpercentage - DHMR

5,40%

5,09%

5,30%

6,76%

5,83%

Ziekteverzuimpercentage - overig

4,00%

3,07%

3,59%

3,33%

3,25%

Ziekteverzuimpercentage - totaal

4,40%

3,80%

4,08%

4,58%

4,21%

Gemiddelde leeftijd (jaren)

     

Alle medewerkers - DHMR

46,8

46,8

46,3

47,8

48,0

Alle medewerkers - overig

45,3

45,8

44,8

46,2

44,8

Alle medewerkers - totaal

45,8

46,1

45,3

46,8

46,0

Management - DHMR

51,1

52,8

52

51,3

51,1

Management - overig

49,4

49,1

48,3

48,0

48,8

Management - totaal

49,9

50,2

49,5

48,9

49,3

Nieuwe medewerkers - DHMR

33,6

37

29,9

31,9

30,5

Nieuwe medewerkers - overig

36,1

41,6

37,1

37,7

35,4

Nieuwe medewerkers - totaal

35,6

40,9

35,5

35,8

34,2

Contractvorm

     

Bepaalde tijd - man

80

    

Bepaalde tijd - vrouw

69

    

Totaal bepaalde tijd

149

    

Onbepaalde tijd - man

848

    

Onbepaalde tijd - vrouw

301

    

Totaal bepaalde tijd

1.149

    

Totaal

1.298

    

CAO

     

% medewerkers dat onder de CAO valt

98,6%

98,5%

98,4%

98,1%

98,2%

Verhouding CAO - niet CAO medewerkers

1280-18

1244-19

1254-21

1231-23

1189-22

Veilige werkomgeving

     

Lost time injury rate

0,43

0,42

2,2

0,4

0,4

Ongevallen met verzuim

1

1

5

1

1

Verhouding fulltime / parttime

Verhouding man - vrouw fulltime / parttime

Diversiteit

Man - vrouw verhouding

Man - vrouw verhouding management

Leeftijd

Gemiddelde leeftijd

Dienstjaren

Aantal dienstjaren

Instroom en uitstroom

Instroom

Leeftijd

Man

Vrouw

Totaal

 

<30 jaar

29

32

61

 

30-50 jaar

42

29

71

 

>50 jaar

12

6

18

 

Totaal

83

67

150

     

Uitstroom

Leeftijd

Man

Vrouw

Totaal

 

<30 jaar

8

13

21

 

30-50 jaar

23

20

43

 

>50 jaar

42

9

51

 

Totaal

73

42

115

Ongevallen

2022

Medewerkers Havenbedrijf Rotterdam

Contractors

Dodelijk ongeval

0

0

Ongeval met verzuim > 1 dag (LTI)

1

5

Ongeval met aangepast werk (RWC)

1

0

Ongeval met verzuim < 1 dag (MTC)

0

3

Ongeval zonder verzuim (EHBO)

8

7

Bijna ongeval HIPO

1

9

Bijna ongeval

5

13

Gevaarlijk situatie

91

730

Posititieve observatie

 

37

Dagen verzuim a.g.v. ongevallen

4

 

Ziekenhuisopnames a.g.v. ongevallen

0

 

Externe medewerkers

Functie

Aantal 2022

Adviseur

114

Analytics Specialist

20

Asset Manager

2

Business manager

8

Control & Compliance

3

Data Scientist

8

Development Lead

2

Development Professional

21

Executive manager

1

Manager

5

Ontwerper

3

Port Engineer

65

Project- / Programmamanager

38

Scheepsvaartmeester

3

Secretaresse

4

Service & Contract Manager

21

Software & System Engineer

130

Supportmedewerker

38

Totaal aantal

486

Aantal externe medewerkers per maand

Financiën

Omzet

Financieel historisch overzicht Havenbedrijf Rotterdam

(afgeronde bedragen x € 1 miljoen)

2022

2021

2020

2019

2018

Balans

     

Activa

6.101

6.221

5.778

5.524

5.423

Eigen vermogen

4.450

4.314

4.181

3.955

3.810

Langlopende schulden

1.358

1.629

1.354

1.309

1.299

Geinvesteerd vermogen

5.809

5.943

5.535

5.264

5.109

Voorzieningen + kortlopende schulden

293

277

243

260

314

Totaal vermogen

6.101

6.221

5.778

5.524

5.423

Winst-en-verliesrekening

     

Som der bedrijfsopbrengsten

826

773

753

707

707

Operationele lasten

282

260

276

273

268

EBITDA

543

512

478

433

439

Afschrijving

178

190

161

153

146

Bedrijfsresultaat (EBIT)

366

322

316

280

293

Financiële baten en lasten

-47

-49

-45

-42

-44

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen

318

274

271

238

249

Belastingen

-81

-33

79

-2

961

Resultaat deelnemingen

10

7

2

3

5

Nettoresultaat

247

247

352

239

1.215

Kasstroomoverzicht

     

Operationele kasstroom

491

293

382

418

297

Investeringskasstroom

-221

-220

-247

-310

-365

Financieringskasstroom

-383

11

-64

-107

-25

Saldo kasstroom

-113

84

71

0,4

-93

Bruto-investeringen

     

Klantgebonden infrastructuur

131

106

100

150

150

Publieke infrastructuur1

75

85

130

146

132

Bedrijfsmiddelen

36

29

27

29

37

Deelnemingen

12

4

8

13

89

Technische adviezen

3

3

   

Totaal bruto-investeringen

257

226

266

338

408

Ratio's

     

Solvabiliteit (in %, incl. achtergestelde leningen)

73

69

72

72

70

Net debt/EBITDA

1,4

1,8

2,0

2,1

2,1

Interest coverage rate (ICR)2

7,0

6,3

6,5

5,8

6,1

1. inclusief bijdragen

2. ICR gepresenteerd exclusief calculatorische rente

Deel deze pagina: