Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

6.6 Global Reporting Initiative (GRI) content index

Het Havenbedrijf Rotterdam heeft gerapporteerd conform de GRI Standards voor de periode 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022. 

Categorie / code

Verwijzing 2022

Omissie

GRI 2:

General disclosures 2021

  

2-1

Organizational details

Colofon, Algemene toelichting en grondslagen, Corporate governance,Onze rol in de keten

 

2-2

Entities included in the organization’s sustainability reporting

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling, Scope van het jaarverslag

 

2-3

Reporting period, frequency and contact point

Scope van het jaarverslag, colofon, kwaliteitsborging van het jaarverslag, 5.4 Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

 

2-4

Restatements of information

5.4 Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

 

2-5

External assurance

Assurancerapport van de onafhankelijke accountant, Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

 

2-6

Activities, value chain, and other business relationships

Missie, visie, kerntaken en strategie, Onze rol in de keten, Ontwikkelingen goederenoverslag, Balans, winst en verliesrekening, KPI en kerncijfers

 

2-7

Employees

Kerncijfers, toekomstbestendige organisatie

Niet van toepassing: Seizoensinvloeden op onze werkpopulatie. wij hebben een stabiele werkpopulatie

2-8

Workers who are not employees

Kerncijfers

 

2-9

Governance structure and composition

Corporate governance, Personalia, Diversiteit & inclusiviteit

 

2-10

Nomination and selection of the highest governance body

Corporate governance

 

2-11

Chair of the highest governance body

Corporate governance

 

2-12

Role of the highest governance body in overseeing the management of impacts

Corporate governance; Planning & controlecyclus en evaluatiemechanismen; Bezoldiging; Risicomanagement, Bedrijfscode

 

2-13

Delegation of responsibility for managing impacts

Scope van het verslag, Corporate governance, Risicomanagement

 

2-14

Role of the highest governance body in sustainability reporting

Toelichting op het jaarverslag, assurancerapport van de onafhankelijke accountant

 

2-15

Conflicts of interest

Corporate governance, risicomanagement, Onze rol in de keten, Bedrijfscode

 

2-16

Communication of critical concerns

Klokkenluidersregeling, Onze rol in de keten, Corporate governance

 

2-17

Collective knowledge of the highest governance body

Bericht van raad van commissarissen, Corporate Governance

 

2-18

Evaluation of the performance of the highest governance body

Corporate governance, Bezoldiging

 

2-19

Renumeration policies

Bezoldiging commissarissen en bestuurders

 

2-20

Process to determine renumeration

Bezoldiging commissarissen en bestuurders, Corporate governance

 

2-21

Annual total compensation ratio

Bezoldiging commissarissen en bestuurders

 

2-22

Statement on sustainable development strategy

Voorwoord, Energietransitie

 

2-23

Policy commitments

Onze rol in de keten; Corporate Governance, Bedrijfscode

 

2-24

Embedding policy commitments

Corporate governance, Risicomanagement; Onze rol in de keten

 

2-25

Process to remediate negative impacts

Onze rol in de keten, Bedrijfscode

 

2-26

Mechanisms for seeking advice and raising concerns

Klokkenluidersregeling

 

2-27

Compliance with law an regulations

Klokkenluidersregeling

 

2-28

Membership associations

Een selectie van onze lidmaatschappen: World business council for sustainable development (WBCSD) , UN Global Compact, Global Reporting Initiative, ICC (International Chamber of Commerce) en van IAPH (International Association of Ports and Harbors). VNO-NCW, European Sea Ports Association, Hydrogen Europe, Bundesverband Deuytsche Binnenschiffffahrt, Deutsche Verkehrsforum, European Logistics forum
Nederland Maritiem Land, Nederlandse Vereniging voro Binnenhavens, Netherlands British Chambers of Commerce, Association Internationale Villes et Ports, EVO, Logistieke Alliantie, European Grouping for Territorial Cohesion-Rhine alpine, Duits Nederlandse handelskamer, Verein für europäische Binnenschifffahrt unf Wasserstrassen, International Association of Ports and harbours, Sea LNG, Bettercoal, World Ports Climate Action Porgramme

 

2-29

Approach to stakeholderengagement

Stakeholderdialoog, hoe wij waarde creëren.

 

2-30

Collective bargaining agreements

Kerncijfers

 
 

Material topics

  

3-1

Proces to determine material topics

Toelichting op het jaarverslag

 

3-2

List of material topics

Toelichting op het jaarverslag

 
 

Management of material topics:

  
    

3-3

Energietransitie

  
 

a. Actual and potential, negative and positive impacts on the economy, environment, and people (incl. human rights)

Toelichting op het jaarverslag - management van materiële thema's, Onze rol in de keten, Energietransitie, Risicomanagement

 
 

b. Involvement with negative impacts: through its activities or through business relationships; and a description of the activities or business relationships

Toelichting op het jaarverslag - management van materiële thema's, Trends en toekomst, Energietransitie, Risicomanagement

 
 

c. Policies or commitments regarding the material topic

Toelichting op het jaarverslag - management van materiële thema's, Trends en toekomst, Energietransitie

 
 

d. Actions taken to manage the topic and related impacts, including: i. actions to prevent or mitigate potential negative impacts; ii. actions to address actual negative impacts (incl. remediation actions); iii. actions to manage actual and potential positive impacts

Toelichting op het jaarverslag - management van materiële thema's, Energietransitie, Hoe wij waarde creëren

 
 

e. Tracking of the effectiveness of the actions taken: i. processes used to track the effectiveness of the actions; ii. goals, targets, and indicators used to evaluate progress; iii. the effectiveness of the actions (incl. progress toward the goals and targets); iv. lessons learned and how these have been incorporated into operational policies and procedures

Toelichting op het jaarverslag - management van materiële thema's, Energietransitie, KPI's en Kerncijfers

 
 

f. Use of stakeholder engagement in decisions of actions; and a description on how stakeholders are informed whether actions have been effective.

Toelichting op het jaarverslag - management van materiële thema's, Stakeholderdialoog

 

302-1

Energy consumption within the organization

Kerncijfers - Energieverbruik

Niet beschikbaar: We werken hieraan

302-2

Energy consumption outside of the organization

Kerncijfers - Energieverbruik

 

302-3

Energy intensity

Kerncijfers - Energieverbruik

 

302-4

Reduction of energy consumption

Kerncijfers - Energieverbruik

 

302-5

Reductions in energy requirements of products and services

Kerncijfers - Energieverbruik

 

305-1

Direct (Scope 1) GHG emissions

Energietransitie - Onze CO2-footprint

 

305-2

Energy indirect (Scope 2) GHG emissions

Energietransitie - Onze CO2-footprint

 

305-3

Other indirect (Scope 3) GHG emissions

Energietransitie - Onze CO2-footprint

 

305-4

GHG emissions intensity

Energietransitie - Onze CO2-footprint

 

305-5

Reduction of GHG emissions

Energietransitie - Onze CO2-footprint

 

305-6

Emissions of ozone-depleting substances (ODS)

 

Niet beschikbaar: Niet relevant voor onze operaties

305-7

Nitrogen oxides (NOx), sulfur oxides (SOx), and other significant air emissions

Kerncijfers - luchtkwaliteit

 
    

3-3

Veiligheid

  
 

a. Actual and potential, negative and positive impacts on the economy, environment, and people (incl. human rights)

Toelichting op het jaarverslag - management van materiële thema's, Onze rol in de keten, Veiligheid, Risicomanagement

 
 

b. Involvement with negative impacts: through its activities or through business relationships; and a description of the activities or business relationships

Toelichting op het jaarverslag - management van materiële thema's, Veiligheid, Risicomanagement

 
 

c. Policies or commitments regarding the material topic

Toelichting op het jaarverslag - management van materiële thema's, Veiligheid

 
 

d. Actions taken to manage the topic and related impacts, including: i. actions to prevent or mitigate potential negative impacts; ii. actions to address actual negative impacts (incl. remediation actions); iii. actions to manage actual and potential positive impacts

Toelichting op het jaarverslag - management van materiële thema's, Veiligheid, Hoe wij waarde creëren

 
 

e. Tracking of the effectiveness of the actions taken: i. processes used to track the effectiveness of the actions; ii. goals, targets, and indicators used to evaluate progress; iii. the effectiveness of the actions (incl. progress toward the goals and targets); iv. lessons learned and how these have been incorporated into operational policies and procedures

Toelichting op het jaarverslag - management van materiële thema's, Veiligheid, KPI's en Kerncijfers

 
 

f. Use of stakeholder engagement in decisions of actions; and a description on how stakeholders are informed whether actions have been effective.

Toelichting op het jaarverslag - management van materiële thema's, Stakeholderdialoog

 

403-1

Occupational health and safety management system

Arbeidsveiligheid

 

403-2

Hazard identification, risk assessment, and incident investigation

Arbeidsveiligheid

 

403-3

Occupational health services

Arbeidsveiligheid

 

403-4

Worker participation, consultation, and communication on occupational health and safety

Arbeidsveiligheid

 

403-5

Worker training on occupational health and safety

Arbeidsveiligheid

 

403-6

Promotion of worker health

Arbeidsveiligheid

 

403-7

Prevention and mitigation of occupational health and safety impacts directly linked by business relationships

Arbeidsveiligheid

 

403-8

Workers covered by an occupational health and safety management system

Arbeidsveiligheid

 

403-9

Work-related injuries

Arbeidsveiligheid, Kerncijfers

 

403-10

Work-related ill health

Arbeidsveiligheid

 
    

3-3

Kwaliteit haveninfrastructuur

  
 

a. Actual and potential, negative and positive impacts on the economy, environment, and people (incl. human rights)

Toelichting op het jaarverslag - management van materiële thema's, Klimaatadaptatie en waterveiligheid, Slimme partner voor onze klanten, Risicomanagement

 
 

b. Involvement with negative impacts: through its activities or through business relationships; and a description of the activities or business relationships

Toelichting op het jaarverslag - management van materiële thema's, Klimaatadaptatie en waterveiligheid, Slimme partner voor onze klanten, Risicomanagement

 
 

c. Policies or commitments regarding the material topic

Digitalisering van havenontwikkeling en -beheer, Klimaatadaptatie en waterveiligheid, Slimme partner voor onze klanten

 
 

d. Actions taken to manage the topic and related impacts, including: i. actions to prevent or mitigate potential negative impacts; ii. actions to address actual negative impacts (incl. remediation actions); iii. actions to manage actual and potential positive impacts

Toelichting op het jaarverslag - management van materiële thema's, Klimaatadaptatie en waterveiligheid, Slimme partner voor onze klanten, Risicomanagement

 
 

e. Tracking of the effectiveness of the actions taken: i. processes used to track the effectiveness of the actions; ii. goals, targets, and indicators used to evaluate progress; iii. the effectiveness of the actions (incl. progress toward the goals and targets); iv. lessons learned and how these have been incorporated into operational policies and procedures

Toelichting op het jaarverslag - management van materiële thema's, Digitalisering van havenontwikkeling en -beheer, Slimme partner voor onze klanten, KPI's en Kerncijfers

 
 

f. Use of stakeholder engagement in decisions of actions; and a description on how stakeholders are informed whether actions have been effective.

Toelichting op het jaarverslag - management van materiële thema's

 
    

3-3

Digitalisering

  
 

a. Actual and potential, negative and positive impacts on the economy, environment, and people (incl. human rights)

Toelichting op het jaarverslag - management van materiële thema's, Visie op digitalisering van de Rotterdamse haven, Risicomanagement

 
 

b. Involvement with negative impacts: through its activities or through business relationships; and a description of the activities or business relationships

Toelichting op het jaarverslag - management van materiële thema's, Visie op digitalisering van de Rotterdamse haven, Risicomanagement

 
 

c. Policies or commitments regarding the material topic

Toelichting op het jaarverslag - management van materiële thema's, Visie op digitalisering van de Rotterdamse haven

 
 

d. Actions taken to manage the topic and related impacts, including: i. actions to prevent or mitigate potential negative impacts; ii. actions to address actual negative impacts (incl. remediation actions); iii. actions to manage actual and potential positive impacts

Visie op digitalisering van de Rotterdamse haven

 
 

e. Tracking of the effectiveness of the actions taken: i. processes used to track the effectiveness of the actions; ii. goals, targets, and indicators used to evaluate progress; iii. the effectiveness of the actions (incl. progress toward the goals and targets); iv. lessons learned and how these have been incorporated into operational policies and procedures

Visie op digitalisering van de Rotterdamse haven, KPI's en Kerncijfers

 
 

f. Use of stakeholder engagement in decisions of actions; and a description on how stakeholders are informed whether actions have been effective.

Toelichting op het jaarverslag - management van materiële thema's, Stakeholderdialoog

 
    

3-3

Toekomstbestendig portfolio

  
 

a. Actual and potential, negative and positive impacts on the economy, environment, and people (incl. human rights)

Toekomstbestendig portfolio, Risicomanagement

 
 

b. Involvement with negative impacts: through its activities or through business relationships; and a description of the activities or business relationships

Toekomstbestendig portfolio, Risicomanagement

 
 

c. Policies or commitments regarding the material topic

Toelichting op het jaarverslag - management van materiële thema's, Toekomstbestendig portfolio

 
 

d. Actions taken to manage the topic and related impacts, including: i. actions to prevent or mitigate potential negative impacts; ii. actions to address actual negative impacts (incl. remediation actions); iii. actions to manage actual and potential positive impacts

Toelichting op het jaarverslag - management van materiële thema's, Toekomstbestendig portfolio

 
 

e. Tracking of the effectiveness of the actions taken: i. processes used to track the effectiveness of the actions; ii. goals, targets, and indicators used to evaluate progress; iii. the effectiveness of the actions (incl. progress toward the goals and targets); iv. lessons learned and how these have been incorporated into operational policies and procedures

Toelichting op het jaarverslag - management van materiële thema's, Toekomstbestendig portfolio, KPI's en Kerncijfers

 
 

f. Use of stakeholder engagement in decisions of actions; and a description on how stakeholders are informed whether actions have been effective.

Toelichting op het jaarverslag - management van materiële thema's

 
    

3-3

Kwaliteit scheepvaartafwikkeling

  
 

a. Actual and potential, negative and positive impacts on the economy, environment, and people (incl. human rights)

Onze rol in de keten, Veiligheid, Risicomanagement, KPI's en kerncijfers

 
 

b. Involvement with negative impacts: through its activities or through business relationships; and a description of the activities or business relationships

Onze rol in de keten, Veiligheid, Risicomanagement

 
 

c. Policies or commitments regarding the material topic

Veiligheid

 
 

d. Actions taken to manage the topic and related impacts, including: i. actions to prevent or mitigate potential negative impacts; ii. actions to address actual negative impacts (incl. remediation actions); iii. actions to manage actual and potential positive impacts

Veiligheid, Toelichting op het jaarverslag - management van materiële thema's

 
 

e. Tracking of the effectiveness of the actions taken: i. processes used to track the effectiveness of the actions; ii. goals, targets, and indicators used to evaluate progress; iii. the effectiveness of the actions (incl. progress toward the goals and targets); iv. lessons learned and how these have been incorporated into operational policies and procedures

Veiligheid, KPI's en Kerncijfers

 
 

f. Use of stakeholder engagement in decisions of actions; and a description on how stakeholders are informed whether actions have been effective.

Ondermijnende criminaliteit, Stakeholderdialoog

 
    

3-3

Bereikbaarheid

  
 

a. Actual and potential, negative and positive impacts on the economy, environment, and people (incl. human rights)

Toelichting op het jaarverslag - management van materiële thema's, Efficiënte logistiek en duurzame bereikbaarheid, Risicomanagement

 
 

b. Involvement with negative impacts: through its activities or through business relationships; and a description of the activities or business relationships

Toelichting op het jaarverslag - management van materiële thema's, Efficiënte logistiek en duurzame bereikbaarheid, Risicomanagement

 
 

c. Policies or commitments regarding the material topic

Toelichting op het jaarverslag - management van materiële thema's, Efficiënte logistiek en duurzame bereikbaarheid

 
 

d. Actions taken to manage the topic and related impacts, including: i. actions to prevent or mitigate potential negative impacts; ii. actions to address actual negative impacts (incl. remediation actions); iii. actions to manage actual and potential positive impacts

Toelichting op het jaarverslag - management van materiële thema's, Efficiënte logistiek en duurzame bereikbaarheid

 
 

e. Tracking of the effectiveness of the actions taken: i. processes used to track the effectiveness of the actions; ii. goals, targets, and indicators used to evaluate progress; iii. the effectiveness of the actions (incl. progress toward the goals and targets); iv. lessons learned and how these have been incorporated into operational policies and procedures

Toelichting op het jaarverslag - management van materiële thema's, Efficiënte logistiek en duurzame bereikbaarheid, KPI's en Kerncijfers

 
 

f. Use of stakeholder engagement in decisions of actions; and a description on how stakeholders are informed whether actions have been effective.

Toelichting op het jaarverslag - management van materiële thema's, Stakeholderdialoog

 
    

3-3

Gezonde omgeving

  
 

a. Actual and potential, negative and positive impacts on the economy, environment, and people (incl. human rights)

Toelichting op het jaarverslag - management van materiële thema's, Gezonde leefomgeving, Risicomanagement

Niet beschikbaar: We werken aan een doelstelling op dit thema.

 

b. Involvement with negative impacts: through its activities or through business relationships; and a description of the activities or business relationships

Toelichting op het jaarverslag - management van materiële thema's, Gezonde leefomgeving, Risicomanagement

 
 

c. Policies or commitments regarding the material topic

Toelichting op het jaarverslag - management van materiële thema's, Gezonde leefomgeving

 
 

d. Actions taken to manage the topic and related impacts, including: i. actions to prevent or mitigate potential negative impacts; ii. actions to address actual negative impacts (incl. remediation actions); iii. actions to manage actual and potential positive impacts

Toelichting op het jaarverslag - management van materiële thema's, Gezonde leefomgeving, Hoe wij waarde creëren

 
 

e. Tracking of the effectiveness of the actions taken: i. processes used to track the effectiveness of the actions; ii. goals, targets, and indicators used to evaluate progress; iii. the effectiveness of the actions (incl. progress toward the goals and targets); iv. lessons learned and how these have been incorporated into operational policies and procedures

Toelichting op het jaarverslag - management van materiële thema's, Gezonde leefomgeving, KPI's en kerncijfers

 
 

f. Use of stakeholder engagement in decisions of actions; and a description on how stakeholders are informed whether actions have been effective.

Toelichting op het jaarverslag - management van materiële thema's, Stakeholderdialoog

 

304-1

Operational sites owned, leased, managed in, or adjacent to, protected areas and areas of high biodiversity value outside protected areas

Gezonde leefomgeving, Natuur in de haven

 

304-2

Significant impacts of activities, products and services on biodiversity

Gezonde leefomgeving

 

304-3

Habitats protected or restored

Gezonde leefomgeving, Natuur in de haven

 

304-4

IUCN Red List species and national conservation list species with habitats in areas affected by operations

Natuur in de haven

 
    

3-3

Aansluiting arbeidsmarkt

  
 

a. Actual and potential, negative and positive impacts on the economy, environment, and people (incl. human rights)

Toelichting op het jaarverslag - management van materiële thema's, Werken en leren, Risicomanagement

Niet beschikbaar: We werken aan een doelstelling op dit thema.

 

b. Involvement with negative impacts: through its activities or through business relationships; and a description of the activities or business relationships

Toelichting op het jaarverslag - management van materiële thema's, Werken en leren, Risicomanagement

 
 

c. Policies or commitments regarding the material topic

Toelichting op het jaarverslag - management van materiële thema's, Werken en leren

 
 

d. Actions taken to manage the topic and related impacts, including: i. actions to prevent or mitigate potential negative impacts; ii. actions to address actual negative impacts (incl. remediation actions); iii. actions to manage actual and potential positive impacts

Toelichting op het jaarverslag - management van materiële thema's, Werken en leren, Hoe wij waarde creëren

 
 

e. Tracking of the effectiveness of the actions taken: i. processes used to track the effectiveness of the actions; ii. goals, targets, and indicators used to evaluate progress; iii. the effectiveness of the actions (incl. progress toward the goals and targets); iv. lessons learned and how these have been incorporated into operational policies and procedures

Werken en leren, KPI's en kerncijfers

 
 

f. Use of stakeholder engagement in decisions of actions; and a description on how stakeholders are informed whether actions have been effective.

Stakeholderdialoog

 
    
 

Other special disclosures

  

201-1

Direct economic value generated and distributed

Jaarrekening

 

201-2

Financial implications and other risks and opportunities due to climate change

Jaarrekening; Taskforce on Climate Change Related Disclosures (TCFD)

 

201-3

Defined benefit plan obligations and other retirement plans

Jaarrekening; Onze rol in de keten

 

201-4

Financial assistance received from government

Jaarrekening; Corporate Governance

 

207-1

Approach to tax

Fiscaal beleid

 

207-2

Tax governance, control, and risk management

Fiscaal beleid

 

207-3

Stakeholder engagement and management of concerns related to tax

Fiscaal beleid

 

207-4

Country-by-country reporting

Fiscaal beleid

 

401-1

New employee hires and employee turnover

Kerncijfers

 

401-2

Benefits provided to full-time employees that are not provided to temporary or part-time employees

Er wordt geen onderscheid in beloning tussen fulltime medewerkers en parttime medewerkers gemaakt

 

401-3

Parental leave

aantal medewerkers met ouderschapsverlof in 2022: 105

Niet beschikbaar: Op dit moment kunnen we alleen het aantal medewerkers dat ouderschapsverlof heeft opgenomen uit ons systeem halen.

404-1

Average hours of training per year per employee

 

Niet beschikbaar: We hebben geen inzicht in het aantal uren training per medewerker.

404-2

Programs for upgrading employee skills and transition assistance programs

Toekomstbestendige organisatie

 

404-3

Percentage of employees receiving regular performance and career development reviews

In totaal hebben 1.207 medewerkers een functioneringsgesprek gehad. Dat is iets minder dan het aantal medewerkers op 31-12. Dat verschil komt doordat medewerkers die na 1-10 zijn gestart geen “formulier” meer krijgen, omdat ze niet formeel beoordeeld worden over dat jaar, daarvoor waren ze te kort in dienst in 2022.

 

405-1

Diversity of governance bodies and employees

Kerncijfers

 

405-2

Ratio of basic salary and remuneration of women to men

Uit een recente analyse is gebleken dat een gender paygap niet te verklaren is door geslacht.

 

406-1

Incidents of discrimination and corrective actions taken

Er zijn in 2022 geen meldingen ontvangen die een relatie hadden met discriminatie.

 
Deel deze pagina: