Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

(Inter)nationale havensamenwerking

De haven van Rotterdam is een hub voor internationale handel en faciliteert een sterk industrieel cluster. Het Rotterdamse haven- en industriecomplex geniet een (inter)nationale reputatie. Het Havenbedrijf Rotterdam zet de aanwezige kennis en kunde (inter)nationaal in om deze reputatie verder te versterken, bedrijven aan te trekken, advies te geven aan strategische partijen en om met deelnemingen ons internationale netwerk te verstevigen. Daarmee dienen we naast het Rotterdamse ook het Nederlandse belang.

Nederland

In de Branche Organisatie Zeehavens (BOZ) werken de zeehavens van Amsterdam, Groningen, Moerdijk, Rotterdam en North Sea Ports (Zeeland-Gent) samen. Het gaat daarbij om het verzorgen van het gezamenlijk belang van de Nederlandse zeehavens bij de overheden en het ontwikkelen en borgen van de algemene randvoorwaarden voor het versterken van de positie van de Nederlandse zeehavens.

Portbase

Portbase beheert het Port Community Systeem (PCS) van de Nederlandse havens en is een strategische deelneming van het Havenbedrijf Rotterdam (75%). Meer dan 4.700 bedrijven maken gebruik van Portbase. Een belangrijke introductie was Portbase IAMconnected voor de Nederlandse havens en logistiek. Via één ingang kunnen deelnemers inloggen voor diensten van meerdere organisaties (bijvoorbeeld My Port van het Havenbedrijf Rotterdam). Dit levert een hoger veiligheidsniveau en meer gebruiksgemak op. Daarnaast stond 2020 in het teken van de Brexit-oplossing via Portbase. Een centrale werkwijze in alle Nederlandse havens, voor de afhandeling van douaneformaliteiten. Zo blijft Rotterdam een efficiënte route voor transport van en naar het Verenigd Koninkrijk.

Buitenland

Sohar Port and Freezone, Oman

Sohar Port and Freezone is een 50-50 joint venture tussen het Havenbedrijf Rotterdam en de Omaanse overheid. Sohar Port and Freezone ontwikkelt en beheert de haven van Sohar die in de afgelopen periode is gegroeid naar een jaarlijkse ladingoverslag van meer dan 60 miljoen ton. Ondanks COVID-19 is de overslag in de haven van Sohar in 2020 stabiel gebleven en nagenoeg gelijk aan de overslag in 2019 (+0,6%). In 2020 verwelkomde Sohar voor het eerst een containerschip in de 14.000 TEU-klasse. Sohar werkt verder proactief aan de energietransitie en duurzame ontwikkeling in Oman, onder meer door de ontwikkeling van zonne-energie. Sohar ziet tevens veel mogelijkheden voor lokale waterstofproductie en werkt bij de ontwikkeling hiervan intensief samen met het Havenbedrijf Rotterdam.

Kranen in de woestijn van Oman

Pecém, Brazilië

Pecém is een 30/70 joint venture tussen het Havenbedrijf Rotterdam en de deelstaat Ceará in Brazilië. De Rotterdamse participatie in de haven van Pecém biedt kansen voor internationale handelsstromen en investeringen door klanten actief in de Rotterdamse haven. Dit zijn doelstellingen in het verlengde van ons internationale beleid. Pecém is een snelgroeiend industrieel havencomplex in Noordoost-Brazilië. De haven van Pecém heeft de ambitie om uit te groeien tot het logistiek en industrieel knooppunt van Noordoost-Brazilië. In 2020 is gewerkt aan de uitbreiding van de haven met een tweede ontsluitingsbrug en is een additionele containerligplaats operationeel geworden. Afgelopen jaar werd ook gewerkt aan de uitbreiding van de exportzone die onderdeel uitmaakt van het complex en de realisatie van een truckparking in het gebied. De verwachting is dat deze in 2021 worden opgeleverd. De vrijhandelszone moet nieuwe bedrijvigheid en exportactiviteiten aantrekken, gericht op graniet, textiel en automobielindustrie. De truckparking zorgt voor een optimalisatie van de logistieke afhandeling in het complex. Ten slotte is er een milieueffectrapportage uitgevoerd met als resultaat een programma voor de verdere duurzame ontwikkeling van het havenindustrieel complex.

Haven in Pécem

Beiroet, Libanon

Op verzoek van de Nederlandse overheid helpt het Havenbedrijf Rotterdam bij de wederopbouw van de haven van Beiroet naar aanleiding van de explosie van 4 augustus 2020.

Speerpunt hierbij is het toekomstbestendig maken van de havensector in Libanon. In samenwerking met de Wereldbank en het ministerie van Buitenlandse Zaken werkt het Havenbedrijf Rotterdam aan een nieuw governance model voor de havensector in Libanon.

René van der Plas (r), directeur Port of Rotterdam International (PORint), bezocht de zwaar getroffen haven van Beiroet

Jemen

Op verzoek van de UNDP (United Nations Development Programme, het ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties) is in december 2020 een damage assessment missie uitgevoerd naar de havens van Aden en Mukalla. Doel van de missie was om aan te geven welke maatregelen op korte termijn genomen moeten worden om de humanitaire hulp aan Jemen te verbeteren. Het gaat hierbij vooral om het invoeren van voedsel en goederen om de lokale bevolking van de eerste levensbehoeften te voorzien. 

Deze missie was een vervolg op een soortgelijke missie in 2019 naar de stad Hodeidah waar ook een belangrijke invoerhaven aanwezig is. De haven van Hodeidah bedient Noord-Jemen en de omgeving van Sanaa; de havens van Aden en Mukalla hebben Zuid-Jemen als achterland.

Curaçao

De directie van de Curaçao Port Authority (CPA) en de regering van Curaçao hebben het Havenbedrijf Rotterdam verzocht om een strategisch partnership met CPA. Wij onderzoeken mogelijkheden om de haven van Curaçao te helpen in haar ontwikkeling en onderzoeken op welke wijze we dit vorm kunnen geven. 

Internationale groene waterstofstromen

Groene waterstof wordt geproduceerd door water te elektrolyseren met groene stroom, bijvoorbeeld opgewekt door windparken op zee of zonneparken. Bij de productie en het gebruik van dit type waterstof komt geen CO2 vrij. De productie van deze groene waterstof wordt de komende jaren uitgebreid. Gezien de hoeveelheid groene waterstof die de komende jaren in West-Europa nodig is, zal deze deels worden geïmporteerd. Het Havenbedrijf Rotterdam onderzoekt de verschillende mogelijkheden. Meer over onze initiatieven op het gebied van waterstof leest u hier.

Internationale digitale activiteiten

Met succesvolle proeven in meerdere havens buiten Rotterdam is de toegevoegde waarde van het digitale product PortXchange in 2020 aangetoond, zowel in emissiereductie als bunkerbesparingen door Just-in-Time varen. U leest er hier meer over PortXchange.

Deel deze pagina: