Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Veiligheid

Het zorgen voor veiligheid in onze haven is een topprioriteit. Dit doen we voor de scheepvaart, maar ook voor omwonenden, werknemers in de haven, bedrijven en (recreatieve) gebruikers van het havengebied. Nautische veiligheid, transport- en milieuveiligheid, waterveiligheid, sociale veiligheid, persoonlijke veiligheid en cybersecurity staan daarbij centraal. We monitoren jaarlijks het ‘veiligheidslandschap’ en delen de kennis over de verschillende onderwerpen breder binnen de organisatie.

Onze visie op veiligheid is:

De veiligheid in de haven is van hoog niveau. Dit geeft vertrouwen naar de omgeving, bestuurders en andere stakeholders, waardoor we de license to operate versterken. Veiligheid in de haven is ook een belangrijke vestigingsvoorwaarde voor bedrijven. Het Havenbedrijf Rotterdam stuurt op veiligheid in het havengebied. We doen dit vanuit een samenhangende benadering en maken bewuste keuzes in de tijd en middelen die we hierin steken.

Havenbedrijf Rotterdam KPI veiligheid. Nautische Safety Index (NSI), major incidents, incidenten op vitale systemen
Deel deze pagina: