Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Gezond en veilig werken: neem de tijd voor veiligheid 

Veiligheid is bij het Havenbedrijf Rotterdam topprioriteit. In mei 2020 introduceerden we het nieuwe veiligheidsprogramma ‘neem de tijd voor veiligheid’ bij alle medewerkers. Het programma richt zich op versterking van het veiligheidsbewustzijn. Onderdeel zijn de zeven ‘Life Saving Rules’ die beogen de medewerkers te beschermen tegen de grootste risico’s op ernstig letsel ten gevolge van werkzaamheden. Deze regels passen we toe en dragen we uit. Van onze medewerkers verwachten we dat zij de regels kennen en in acht nemen. Het nieuwe veiligheidsprogramma omvat ook veiligheidsgedragsregels, zoals het melden van incidenten, het bespreekbaar maken van veiligheid en het goede voorbeeld geven. Zo kunnen medewerkers via de app Primato op hun werktelefoon (bijna-) incidenten melden.

In 2020 lag de nadruk van het programma vooral op persoonlijke veiligheid (COVID-19 en thuiswerken) en op veiligheid in gebouwen. We vervolgen dit programma in 2021.

Havenbedrijf Rotterdam Life Saving Rules

Ziekteverzuim 

In 2020 was het ziekteverzuim 4,08% (DHMR 5,30% en overig 3,59%) en daarmee boven de norm van 3,98% verzuim. In 2020 werkten we verder aan onze nieuwe aanpak gezondheidsmanagement. Managers vervullen hierbij een belangrijke signaleringsrol en gaan met medewerkers in gesprek als er sprake is van een verhoogd risico tot verzuim. Daarnaast kan de ouderenregeling (ApS) helpen bij het verlagen van het ziekteverzuimpercentage.

Privacy  

Het Havenbedrijf Rotterdam wil voor zowel werknemers als belanghebbenden en klanten een betrouwbare partner zijn. Dit betekent dat we discreet omgaan met persoonsgegevens in lijn met de algemene wet- en regelgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming: AVG). 2020 stond in het teken van de verdere borging van de in 2018 geïmplementeerde AVG.

Deel deze pagina: