Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

5. Eigen vermogen

Mutatieoverzicht eigen vermogen

 

Geplaatst aandelenkapitaal

Agio

Wettelijke reserves

Reserve omrekeningsverschillen

Overige reserves

Te bestemmen resultaat

Totaal

31 december 2018

900.000

391.200

57.550

5.711

1.240.646

1.215.323

3.810.430

        
 

-

-

-

-

-

238.860

238.860

Uitgekeerd dividend 2018

-

-

-

-

-

-96.474

-96.474

Bestemming resultaat 2018

-

-

-

-

1.118.849

-1.118.849

-

Reserve omrekeningsverschillen

-

-

-

2.505

-

-

2.505

Reserve deelnemingen

-

-

9.250

-

-9.250

-

-

Totaal mutaties 2019

-

-

9.250

2.505

1.109.599

-976.463

144.891

        

31 december 2019

900.000

391.200

66.800

8.216

2.350.245

238.860

3.955.321

        

Resultaat 2020

-

-

-

-

-

351.718

351.718

Uitgekeerd dividend 2019

-

-

-

-

-

-98.458

-98.458

Bestemming resultaat 2019

-

-

-

-

140.402

-140.402

-

Reserve omrekeningsverschillen

-

-

 

-27.885

-

-

-27.885

Reserve deelnemingen

-

-

2.440

-

-2.440

-

-

Totaal mutaties 2020

-

-

2.440

-27.885

137.962

112.858

225.375

        

31 december 2020

900.000

391.200

69.240

-19.669

2.488.207

351.718

4.180.696

(Bedragen x € 1.000)

       

Resultaat 2020

Het resultaat 2020 is 351,7 miljoen euro (2019: 238,9 miljoen euro).

Aandelenkapitaal

Het maatschappelijk kapitaal van de onderneming bedraagt 3 miljard euro, verdeeld in 3 miljard doorlopend genummerde gewone aandelen van 1 euro elk.

Het geplaatste en gestorte aandelenkapitaal is ultimo 2020 900 miljoen euro en bestaat uit 900 miljoen gewone aandelen van 1 euro nominaal.

Wettelijke reserves

De wettelijke reserves hebben betrekking op de reserve deelnemingen voor positieve resultaten van deelnemingen waarvan uitkering niet kan worden bewerkstelligd en de reserve omrekeningsverschillen in verband met het aanhouden van deelnemingen in vreemde valuta.

Deel deze pagina: