Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

22. Accountantskosten

De jaarrekening is gecontroleerd door PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.

 

2020

2019

Controle van de jaarrekening

241.453

215.731

Overige controleopdrachten

111.328

139.462

Fiscale advisering

-

-

Overige niet-controleopdrachten

18.000

22.909

Totaal

370.781

378.101

(Bedragen x € 1)

  

De totale kosten die betrekking hebben op het boekjaar 2020 (inclusief controle jaarrekening 2020) bedragen 308.331 euro. De werkzaamheden op het verslaggedeelte en de beoordeling van het halfjaarbericht zijn opgenomen in de post ‘Overige controleopdrachten’.

Deel deze pagina: