Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Voorwoord Algemene directie

In de Rotterdamse haven moeten bedrijven kunnen floreren en zorgen voor toegevoegde waarde. Als Havenbedrijf Rotterdam zetten we in op veiligheid, bereikbaarheid, digitalisering, duurzaamheid en innovatie.

In het kort

In 2021 deden zich geen major incidents voor in de Rotterdamse haven.

Mijlpalen 2021

Het Leuvepaviljoen opende op 16 juli zijn deuren voor publiek en bestaat uit een Haveninformatiepunt van het Havenbedrijf Rotterdam, twee horecagelegenheden en openbare werkplaatsen van het Maritiem Museum.

Missie, visie, kerntaken en strategie

Wij creëren economische en maatschappelijke waarde door samen met klanten en stakeholders duurzame groei te realiseren in de haven van wereldklasse.

Trends en toekomst

Belangrijke trends en ontwikkelingen hebben invloed op de wereld om ons heen en daarmee op de toekomst van de haven. We noemen belangrijke trends per speerpunt uit de ondernemingsstrategie.

Hoe wij waarde creëren

Het waardecreatiemodel geeft weer hoe wij vanuit onze missie, strategie en kerntaken waarde creëren door inzet van vijf inputkapitalen.

Corporate Social Responsibility

Als organisatie die midden in de samenleving staat, voelen en nemen wij verantwoordelijkheid voor onze impact op de maatschappij.

Bedrijfscode

Principes over mensenrechten en arbeidsomstandigheden, milieu en anti-corruptie zijn ankerpunten in onze bedrijfscode.

Onze invloed op de keten

Onze CSR-principes zijn niet alleen belangrijk in onze eigen bedrijfsvoering, maar ook in samenwerking met externe partijen.

Stakeholderdialoog gericht op duurzame relatie

Wij vinden het belangrijk om met klanten en andere stakeholders samen te werken om met elkaar afgesproken doelen te verwezenlijken.

Toon meer resultaten
Deel deze pagina: