Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Corporate Social Responsibility

Als organisatie die midden in de samenleving staat, voelen en nemen wij verantwoordelijkheid voor onze impact op de maatschappij. Ons recent vernieuwde Corporate Social Responsibility (CSR)-statement laat zien voor welke principes wij bij het Havenbedrijf Rotterdam staan en is gebaseerd op internationale CSR-raamwerken, zoals United Nations Global Compact (UNGC) en de OESO-richtlijnen (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling).

In ons CSR-statement benoemen wij drie CSR-thema’s die leidend zijn bij onze maatschappelijke waardecreatie: Veilige & Gezonde Omgeving, Klimaat & Energie en Mens & Werk. Met ons werk dragen wij bij aan de Sustainable Development Goals (SDG’s), de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties. Wij leveren de grootste bijdrage aan:

Veilige & Gezonde omgeving

Veiligheid is topprioriteit en is een belangrijke vestigingsvoorwaarde voor bedrijven. Daarnaast zetten wij ons continu in voor een gezonde en aantrekkelijke leefomgeving. Het gaat hierbij met name om luchtkwaliteit, geluid en natuur en biodiversiteit.

De centrale rol die veiligheid en gezondheid inneemt binnen het bedrijf en bij onze klanten in de haven toont de verbinding met SDG 3: ‘Verzeker een goede gezondheid en promoot welvaart voor alle leeftijden’. Waterveiligheid en klimaatadaptatie zijn verbonden met SDG 13: ‘Neem dringend actie om klimaatverandering en haar impact te bestrijden’.

Klimaat & Energie

Door de juiste voorwaarden te creëren, ondersteunen wij onze klanten in chemie, energie, transport & logistiek en maritiem & offshore, zodat zij concurrerend kunnen opereren. Wij willen ervoor zorgen dat de haven dé plek is waar de energietransitie vorm krijgt. Dit proberen wij te bereiken door grotere energie-efficiency te bewerkstelligen, grondstoffen te hergebruiken en actief duurzame initiatieven te verwelkomen binnen de haven, ons bedrijf en waar mogelijk binnen de ketens. Lees hier meer over de stappen die wij zetten om CO2-reductie te bewerkstelligen.

Daarmee dragen we bij aan SDG 7: ‘Verzeker toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen’. Tegelijkertijd heeft het thema betrekking op SDG 9: ’Bouw veerkrachtige infrastructuur, bevorder inclusieve en duurzame industrialisering en stimuleer innovatie’. Wij bieden immers ruimte aan toekomstbestendige bedrijvigheid door te investeren in fysieke en digitale infrastructuur.

Mens & Werk

Een vitale haven is een inclusieve haven die direct en indirect werkgelegenheid biedt aan alle lagen van de bevolking. Wij besteden aandacht aan de ontwikkeling en vitaliteit van mensen, zodat zij duurzaam inzetbaar zijn voor de banen van de toekomst en aansluiting bij de arbeidsmarkt vinden. Op deze manier stimuleren wij positieve effecten op de economie en de werkgelegenheid. U leest er hier meer over.

Diversiteit, inclusiviteit en goed werkgeverschap staan hoog in het vaandel. Deze thema’s zijn onderdeel van SDG 8: ‘Bevorder aanhoudende, inclusieve, en duurzame economische groei, volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen’. Omdat wij ruimte bieden aan innovatieve bedrijvigheid met banen van de toekomst, dragen wij ook binnen dit CSR-thema bij aan SDG 9.

Indirecte bijdrage aan SDG's

Daarnaast identificeren we twee SDG’s (5 - Gendergelijkheid en 17 - Partnerschap om doelen te bereiken) waar we op een meer indirecte wijze aan bijdragen. Daarom koppelden we ze niet aan onze CSR-thema’s of KPI’s. Voorbeelden hiervan zijn in dit verslag beschreven, onder andere in de hoofdstukken rondom energietransitie en duurzame bedrijfsvoering. De verbinding tussen onze speerpunten, materiële thema’s, KPI’s en SDG’s vatten we samen in de samenhangtabel.

Het biodiesel-bunkerpunt voor patrouillevaartuigen in de Eemhaven
Deel deze pagina: