Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Missie, visie, kerntaken en strategie

Missie

Wij creëren economische en maatschappelijke waarde door samen met klanten en stakeholders duurzame groei te realiseren in de haven van wereldklasse. 

Visie

Wij verbeteren de Rotterdamse haven continu tot de meest veilige, efficiënte en duurzame ter wereld. Voor onze klanten creëren wij waarde door het ontwikkelen van ketens, netwerken en clusters, zowel in Europa als in groeimarkten wereldwijd. 

Kerntaken

  • Duurzaam ontwikkelen, beheren en exploiteren van de haven.

  • Handhaven veilige en vlotte afhandeling van de scheepvaart.

Bij het uitvoeren van de kerntaken treden we op als ondernemende ontwikkelaar, matchmaker, facilitator, aanjager, regisseur, investeerder en initiator.  

Ondernemingsstrategie

In onze ondernemingsstrategie richten we ons op drie speerpunten. Centraal staat het genereren van maatschappelijke en economische impact die verder gaat dan alleen volume vergroten. Het gaat ook om relevantie en kwaliteit. Met onze activiteiten stellen wij onze klanten in staat succesvol te kunnen ondernemen.

Slimme partner in logistieke ketens

Door het beschikbaar maken van informatie en data zijn we in staat de afhandeling van lading in de logistieke keten zo efficiënt en optimaal mogelijk in te richten. Hiermee willen we er voor zorgen dat meer ‘lading’ voor Rotterdam kiest. 

Versneller van duurzaamheid in de haven

Als versneller van duurzaamheid in de haven streven we naar een CO2-reductie van 49% ten opzichte van 2019 in 2030 en we anticiperen op een aanscherping in lijn met 'Fit for 55'. We geven dit vorm door een breed portfolio aan energietransitie-projecten die de haven in staat stelt om op weg te gaan naar CO2-neutraliteit in 2050, toekomstbestendige ladingstromen en activiteiten aan te trekken en rendabel te investeren in verduurzaming. 

Ondernemende en slagvaardige organisatie

We stellen hoge eisen aan de effectiviteit en klantgerichtheid van onze organisatie. Een interdisciplinaire aanpak, goede interne en externe samenwerking en een duidelijke focus dragen eraan bij dat waar te maken. Dit leidt tot het verder verbeteren van de wendbaarheid van de organisatie, het beheersen de operationele kosten en kapitaaluitgaven en het verder verhogen van de klantgerichtheid. 

De complexiteit van het speelveld waarin wij werken neemt toe. Vooral als het gaat om het positioneren van Rotterdam als slimme haven en als haven waar de energietransitie plaatsvindt. Een succesvolle afstemming met derden vereist een duidelijke rolbepaling; wat doen we wel en wat doen we niet. Dit zorgt voor focus, ondersteunt de slagvaardigheid van de organisatie en vergroot ons vermogen om de gekozen rol voluit te kunnen uitvoeren. 

Deel deze pagina: