Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Trends en toekomst

Belangrijke trends en ontwikkelingen hebben invloed op de wereld om ons heen en daarmee op de toekomst van de haven. We noemen belangrijke trends per speerpunt uit de ondernemingsstrategie. 

Slimme partner in logistieke ketens

  • Het belang van het uitwisselen van real-time informatie over de hele logistieke keten neemt sterk toe.  

  • De toename van mogelijkheden voor informatie-uitwisseling leidt tot het verschuiven van de machtsverhoudingen in de logistieke keten. 

  • Toenemende handel tussen Azië en Europa door sterke Chinese economie.

  • Mede door COVID-19 verandert de structuur van de wereldhandel en ontstaan capaciteitsproblemen in logistieke ketens.

Versneller van verduurzaming in de haven 

  • De samenleving wordt steeds kritischer op onderwerpen als klimaatverandering en milieubelasting.  

  • Groene waterstof ontwikkelt zich van ‘mogelijkheid’ naar een door overheid en bedrijfsleven breed gedragen strategie.  

  • Toenemende assertiviteit van de EU op het gebied van klimaatmaatregelen via het Fit-for-55-pakket, met onder andere extra belasting op CO2 via Emission Trade System en border tax.

Slagvaardige en ondernemende organisatie

  • COVID-19 zorgt voor een toename van het hybride werken. Dit brengt vragen met zich mee over bijvoorbeeld het waarborgen van cohesie binnen de organisatie.

  • Het inzicht groeit dat de wendbaarheid van organisaties een belangrijk rol speelt bij het slagen van transities.  

  • De mismatch op de arbeidsmarkt en met name het tekort aan technisch geschoold personeel vormt een bedreiging voor de voortgang op het gebied van digitalisering en het slagen van de energie- en grondstoffentransitie. 

Deel deze pagina: