Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

De basis

Onze financiële resultaten stellen ons in staat om te blijven investeren in de haven van de toekomst, in de transitie naar schonere energie en in goede bereikbaarheid. Op die manier helpen we onze klanten om meer waarde in Rotterdam te ontwikkelen.

Veiligheid is topprioriteit

Zorgen voor veiligheid in het haven- en industriecomplex is een van de topprioriteiten van het Havenbedrijf Rotterdam.

Nautische veiligheid

Jaarlijks bezoeken zo'n 29.000 zeeschepen en nog veel meer binnenvaartschepen de haven van Rotterdam.

Veiligheid op projecten

Ons veiligheidsbeleid is gericht op het creëren van een proactieve veiligheidscultuur, die verder gaat dan de wettelijke verplichtingen.

Veiligheid binnen de eigen organisatie

COO Boudewijn Siemons: ‘Voor mij betekent veiligheid dat we er samen voor zorgen dat iedereen aan het einde van de dag of dienst weer veilig thuis komt. Toch raken mensen soms gewond, op kantoor, op onze projecten en tijdens reizen.

Transport- en milieuveiligheid 

Inspecteurs van de divisie Havenmeester controleren of schepen de regels op het gebied van milieu en veiligheid naleven.

Ondermijnende criminaliteit

Drugscriminaliteit in de haven was het afgelopen jaar regelmatig in het nieuws. De aanpak van ondermijnende criminaliteit is een maatschappelijke opgave die formeel buiten de verantwoordelijk van het Havenbedrijf Rotterdam valt.

Waterveiligheid 

Uniek aan de Rotterdamse haven is dat het buitendijks ligt en meerdere open verbindingen heeft met zee. De zeespiegelstijging kan op de lange termijn in toenemende mate effect hebben op de waterveiligheid in de haven.

Cybersecurity 

Het afwikkelen van scheepvaartverkeer in de Rotterdamse haven is belangrijk voor de Nederlandse samenleving.

Overslag en toekomstbestendig portfolio

De haven van Rotterdam is door de geografische ligging de toegang tot het Europese achterland en een belangrijk knooppunt in de internationale goederenstromen. Onze haven is de grootste van Europa.

Toon meer resultaten
Deel deze pagina: