Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Internationale havensamenwerking

Het Rotterdamse haven- en industriecomplex geniet een (inter)nationale reputatie. Het Havenbedrijf Rotterdam zet de aanwezige kennis en kunde internationaal in om deze reputatie verder te versterken, bedrijven aan te trekken, advies te geven aan strategische partijen en om met deelnemingen ons internationale netwerk te verstevigen. Daarmee dienen we naast het Rotterdamse ook het Nederlandse belang.

Sohar Port and Freezone, Oman

Sohar Port and Freezone is een 50-50 joint venture tussen het Havenbedrijf Rotterdam en de Omaanse overheid. Sohar Port and Freezone ontwikkelt en beheert de haven van Sohar. 

De haven breidt uit, onderdeel hiervan is de ontwikkeling van een overslagfaciliteit voor staal- en ijzerproducten. Tevens is dit jaar een nieuwe calcined coke fabriek in gebruik genomen (calcined coke is een tussenproduct voor fabricage van aluminium). Deze ontwikkelingen passen bij de trend die de haven de afgelopen jaren heeft doorgemaakt; de overslag groeide tot bijna 70 miljoen ton. 

De haven besteedt aandacht aan uitbreidingsopties voor de haven en freezone om ruimte te creëren voor toekomstige groei. Daarnaast zal ook gewerkt worden aan de verdere vergroening van het complex. Zo heeft men de ambitie om het zonnepark in de freezone verder uit te breiden en verkent men de mogelijkheden voor het gebruik van groene waterstof in het industriecomplex.

In 2021 tekenden de havens van Sohar en Pecém een samenwerkingsovereenkomst. Naast samenwerking op het gebied van energietransitie en groene waterstof, zullen beide havens elkaar versterken via business development, kennisontwikkeling en het delen van best practices.

De haven van Sohar, Oman

Pecém, Brazilië

Pecém is een 30/70 joint venture tussen het Havenbedrijf Rotterdam en de deelstaat Ceará in Brazilië. De Rotterdamse participatie in de haven van Pecém biedt kansen voor internationale handelsstromen en een investeringsmogelijkheid voor klanten die actief zijn in de Rotterdamse haven. Dit zijn doelstellingen in het verlengde van ons internationale beleid. 

Het jaar 2021 is de boeken ingegaan als een recordjaar. Er werd 22,4 miljoen ton overgeslagen. Dat is een stijging van bijna 41% ten opzichte van dezelfde periode in 2020 toen 15,9 miljoen ton werd overgeslagen. Ook ten opzichte van het vorige recordjaar 2019, toen 18,1 miljoen ton werd overgeslagen, werd een forse winst geboekt.

In 2021 is goede voortgang geboekt in de ambitie om een waterstofcluster in het haven- en industriecomplex te ontwikkelen. De aanwezigheid van zon en wind maken dat het noordoosten van Brazilië goede mogelijkheden biedt voor de productie van groene elektriciteit en waterstof. Er zijn veel contacten gelegd met potentiële investeerders in een dergelijk cluster. Ook is de uitbreiding van de exportzone gereed gekomen.

Het jaar 2021 heeft niet alleen maar successen gebracht. Begin 2021 trok de winnaar van de tender voor de tankterminal zich terug. Er wordt nu bezien op welke wijze alsnog een tankterminal kan worden gerealiseerd.

Overslagactiviteiten in de haven van Pecém, Brazilië
Deel deze pagina: